Vložil Justitianus, 20. Prosinec 2022 - 8:11

Přečtěte si stanovy.

Přečtěte si stanovy.

Přečtěte stanovy.


Jde o částku na správu domu ve výši 1650 Kč v průměru na jednotku. My netušíme zda o tom mohli rozhodnout statutáři, nebo zda stanovy v takovém případě vyžadují schválení shromážděním. To si musíte zjistit vy.

Podle § 1208 písm. f) platí, že do působnosti shromáždění patří rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného. Oním prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č. 366/2013 Sb. (které obsahuje limit „… nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1000 Kč v průměru na každou jednotku“).

Přečtěte si stanovy. Jedině v nich naleznete odpověď. A mohu Vás ujistit, že i kdyby statutáři porušili stanovy, potřeboval byste většinu hlasů k tomu, aby toto porušení mohlo mít pro ně nějaké následky.

Když si prostudujete zápisy ze shromáždění, možná tam najdete zmínku o nových jednotných rohožkách. Nebyl by to první případ kdy ovce na shromáždění něco schválily, a pak se všichni dodatečně hrozně diví.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.