Vložil Justitianus, 8. Březen 2022 - 8:40
  • Napsal jste tuto pitomost: „Správce, pokud zpracovává osobní údaje z kamerového systému, kterým zaznamenává neurčité subjekty (prakticky veřejnost), např. kamerové systémy ve školách, obchodech, restauracích, úředních budovách, sportovištích…, a ano také v bytových domech, (…).“

My se zde nebaví me o monitorování veřejného prostoru! Tato diskuse je pouze o kamerovém systému uvnitř bytového domu, a kamery zabírají vybrané části společných prostor.

Přirovnávat takto zabezpečený a uzavřený soukromý prostor k volně přístupné restauraci, obchodu, úřední budově či dokonce sportovišti – to je známka neschopnosti myslet. Nebo jste troll a děláte to schválně.

Mýlíte se když neumíte rozeznat vnitřní prostory bytového domu od míst přístupných veřejnosti. Vnitřek bytového domu není přístupný komukoliv. Naopak. Vchodové dveře jsou zpravidla opatřeny automatickým zamykáním. Dovnitř může vstoupit ten kdo má v držení klič či elektronický přívěsek. Dále ten, komu osoby užívající byty umožní vstup dovnitř (zpravidla je k tomu nainstalován i domácí telefon s dálkovým odblokováním zámku vchodových dveří).

Rozdíl mezi veřejným a soukromým prostorem umí rozeznat i Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Přestože ten text je pouze naprosto nezávazné „doporučení“, ocituji to zde:

5. ZPRACOVÁNÍ ZAHRNUJÍCÍ SNÍMÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PROSTOR
(kritérium 3 Pokynů)

5.1 PODROBNÁ ÚROVEŇ – MÍSTA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ
Jde o veřejná prostranství, pasáže, letiště apod. – týká se kamerových systémů monitorujících ve velkém rozsahu veřejná prostranství.

5.2 PODROBNÁ ÚROVEŇ – MÍSTA VEŘEJNĚ OMEZENĚ PŘÍSTUPNÁ NEBO NEPŘÍSTUPNÁ
Jde o pozemky majitele, interiéry objektů jako bytové domy, průmyslové objekty, prodejny a také velmi omezeně (1–1,5m) veřejná prostranství, těsně přilehlá k monitorovanému objektu – týká se ostatních kamerových systémů.

citováno z: Seznam druhů operací zpracování (ne)podléhajících požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, str. 11 (přístupné na webu ÚOOÚ)

Podrobné kriterium 5.2 zařazuje ÚOOÚ z hlediska rizik do kategorie „Nízké hodnoty“ pro účely rozhodování o tom zda je či není třeba zpracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle článku 35 odst. 1 nařízení GDPR.

Jen pro informaci uvedu, že ÚOOÚ pracuje s třístupňovou škálou pro posouzení rizik pro práva a svobody (viz str. 6 Seznamu ÚOOÚ):
kritické hodnoty – významné hodnoty – nízké hodnoty
Posouzení rizik se (podle názoru ÚOOÚ) zpracovavá pouze pokud "úroveň dvou a více charakteristik zasáhne mezi kritické, [nebo] pokud jedna úroveň zasáhne mezi kritické a zároveň nejméně pět charakteristik dosáhne úrovně významné.

Z uvedeného plyne, že podle názoru ÚOOÚ při provozování kamerového systému uvnitř bytového domu nejde ani o úroveň kritickou, ani o úroveň významnou. Nejde vůbec o provozování na veřejném prostranství, Vy troubo Zdenku. U jsem napsal, že neznáte nařízení GDPR. Stále znovu to potvrzujete.

Nařízení GDPR
Článek 35 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

1. Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, bude mít s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, provede správce před zpracováním posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů. 

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.