Vložil Justitianus, 27. Listopad 2021 - 8:00

Neugebauere, zase ukazujete že nerozumíte základním pojmům. Platný právní předpis je něco jiného než účinný právní předpis. Něco si o tom nastudujte, člověče. Neztrapňujte se.

A pak zase žvaníte ohledně psaní adres. Kdekoli se v právním předpisu používá pojem „adresa“, míní se tím adresa podle základních registrů. To jest adresa ve formátu podle vyhlášky č. 359/2011, kterou se provádí zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech.

K tomu viz například zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon:

§ 67
(1) Adresou na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí kombinace údajů o adresním místě zapsaná v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Adresa se do živnostenského rejstříku zapisuje (přepisuje, kopíruje) samozřejmě ve formátu podle vyhlášky č. 359/2011 Sb.. V ostatních zákonech to platí naprosto stejně, i když nezmiňují přímo základní registry ani vyhlášku č. 359.

  • Neugebauere, napsal jste tuto pitomost: „Není zde možné vycházet z pravidla, že vyhláška má větší právní sílu oproti technické normě, neboť každá z nich řeší daný problém pro jinou oblast.“

To je opět nesmysl právního analfabeta. Nelze vůbec srovnávat celostátně účinný právní předpis (zákon či vyhlášku) s pouhou normou ČSN! Norma není součástí práva. Nemá sama o sobě žádnou právní závaznost pro nikoho. Už jsem to zde přece jednou napsal, ale vám to ještě do mozku nedorazilo. To přece judikoval ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 40/08 ze dne 26.05.2009:

„Česká technická norma není obecně závazná. (…) Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, o technických normách nic nestanoví. Z výše citované pozitivní právní úpravy vyplývá, že české technické normy nejsou obecně závazné. Technické normy jsou považovány za kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používání je nezávazné, jen dobrovolné. (…) Technické normy tedy nejsou obecně závazné, v určitých případech se však stanou obecně závaznými, pokud na ně konkrétní právní předpis výslovně odkáže.“

Nález ústavního soudu Pl. ÚS 40/08 ze dne 26.05.2009

Pokud se domníváte, že norma ČSN 01 6910 je právně závazná, označte tedy celostátně účinný právní předpis, který se na tuto normu odkazuje pokud jde o psaní adres. Nejste ovšem schopen uvést žádný takový předpis, že mám pravdu?

Je to tedy stejné jako s Vašimi popletenými fantaziemi o požární prevenci: kecy a neznalost práva.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.