Vložil Justitianus, 17. Listopad 2021 - 20:29

Zmatený diskutující „poznamka (bez ověření)“ zde píše nesmysly.

  • Napsal tento nesmysl: „Použití sušárny je služba a není zadarmo!“

To napsal blb. Pokud by se v domě měla zavést nová placená služba podle zákona č. 67/2013 Sb., musela by být napřed schválena většinou hlasů na shromáždění! A musela by také být jako služba výslovně uvedena ve stanovách vložených ve sbírce listin rejstříkového soudu. Nic z toho není v domě tazatele splněno.

  • Napsal tento nesmysl: „… vydáním souhlasu využití této místnosti na sušení prádla nastal vznik nové služby „sušení prádla v sušárně““

To napsal úplný blb. V domě tazatele platí od samého počátku, že sušárnu mohou používat všichni na základě spoluvlastnického práva. Neexistuje žádná služba, kterou by jim mělo poskytovat SVJ v souvislosti se sušárnou. Ke změně způsobu užívání společné sušárny by byla nutná změna prohlášení (vlastníka budovy).

  • Napsal tento nesmysl: „Nemůžeme aplikovat pravidlo využívání sušárny před vznikem SVJ na stav po vzniku SVJ.“

To napsal totální blb. Pravidla pro užívání společných částí mohla být od počátku uvedena v prohlášení (vlastníka budovy). Pozdější vznik SVJ nemění nic na obsahu prohlášení, ani na pravidlech pro užívání společných částí, jestliže jsou uvedena v prohlášení.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.