Vložil páčko (bez ověření), 3. Listopad 2021 - 11:32

Vážený pane Justitiane, děkuji za odpověď, nicméně jsem z ní poněkud zmaten.

Ze znění § 10 a 11 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. mi vyplývá, že náš moudrý zákonodárce nepovažuje pojištění a externí správu výslovně ani za činnost spojenou se správou domu a pozemku, ani za službu, když tomu dal samostatný bod nebo paragraf. Ale SVJ to někam začlenit potřebuje a problém takto opravdu stojí, protože SVJ to z nějaké pomyslné hromádky peněz (služby nebo správa) hradit musí, protože jiné prostředky nemá a tyhle jsou i účetně odděleny.

Podle části nad čarou vašeho příspěvku by se zdálo, že službou můžou být veškeré položky, které jsem vyjmenoval, neboť splňujou „dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí“. Taky pokud jsou službou de facto veškeré činnosti poskytované společenstvím členovi, mělo by být jedno, jestli jsou vyúčtované ve vyúčtování služeb nebo placeny ze záloh na správu, je-li toto správně ošetřeno.

Pro SVJ na příjmový straně jedou služby i správa na stejným principu, teda nejsou podle 18/2/f ZoDP předmětem daně, takže by posunutí hranice mezi nima nemělo vadit ani v jednom směru. Vyúčtování pak provádí SVJ vůči vlastníkovi jednotky, za služby v rozsahu který si SVJ odsouhlasilo a proti zálohám který vlastník uhradil na SVJ. Takže ve vztahu SVJ/vlastník daňový problém není, žádný speciální daňový režim tam neexistuje.

Běžně totiž ten problém spočívá jenom v tom, jestli se daná věc uhradí z krátkodobé zálohy na služby a vyúčtuje a vypořádá, nebo (ve stejné výši) z dlouhodobé zálohy na správu a jen informativně vyúčtuje. Tak jsem se prostě ptal, když toto rozhodnutí SVJ udělalo způsobem určeným zákonem a rozhodlo, že tyto položky jsou služby, jestli to po třech měsících platí.

A vy mi napíšete, že „službou vztahující se k nemovité věci se (…) rozumí služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí“, a pak že „pojištění domu nelze zařadit pod služby spojené s užíváním bytů, protože je spojeno s vlastnictvím“ a „že by bylo protizákonné požadovat po nájemci platby za něco, co nespadá pod služby spojené s užíváním bytů“.

Kde jste tam proboha vzal najednou nájemce? Já se tady celou dobu bavím o tom, že se položka pojištění rozúčtuje podle spoluvlastnických podílů v rámci vyúčtování služeb a vypořádá se případný nedoplatek nebo přeplatek proti zálohám za tímto účelem složeným, A TO SPOLUVLASTNÍKOVI PŘEDMĚTNÉ POJIŠTĚNÉ NEMOVITOSTI!!! Jaký veřejný pořádek nebo osobnostní právo by tam asi SVJ porušilo?

Pokud některý vlastník byt pronajímá, pak vystavuje vyúčtování svýmu nájemci za služby podle nájemní smlouvy a proti zálohám, který zaplatil nájemce vlastníkovi. Nevidím teda nejmenší problém v tom, aby měl vlastník vyúčtováno víc služeb než kolik potom přeúčtovává nájemci, ani zálohy placený vlastníkem na SVJ a nájemcem vlastníkovi přece nemusí být stejný částky.

I ve váma uvedeným zákoně 67/2013 Sb. (ZoSL) jsou interakce vlastník/nájemce a SVJ/vlastník oddělený a pro ujednání o rozsahu služeb platí jiný pravidla. Není mi teda jasný, proč by mělo SVJ při rozhodování o rozsahu služeb podle §3/2 ZoSL brát ohledy na to, co bude případně dělat vlastník kterej byt pronajímá a jaký rozsah služeb si vlastníci se svýma nájemcema svobodně ujednají mezi sebou (mimo SVJ a klidně ještě každej jinak).

Podle mě totiž pronajímajcí vlastník jenom vyzobe ze svýho vyúčtování od SVJ náklady na služby co má dohodnutý s nájemcem a vyúčtuje je proti zálohám přijatým od nájemce, na ostatní položky má nájem. Případný daňový problémy vlastníka – pronajímatele bytu přece nemůžou být problémem SVJ a ani nikde nevidím paragraf, že by se SVJ mělo něčemu takovýmu přizpůsobovat.

A ať dumám jak dumám, nevidím rozdíl mezi tím, když bude mít vlastník vyšší zálohy na správu a nižší na služby, nebo bude mít třeba to pojištění vyúčtovaný ve službách a nižší zálohy na správu. Furt to pojištění prostě zaplatí. Na nájemce samozřejmě tuhle položku nepřenese, ale je i z hlediska jeho zisku úplně jedno, jestli jí hradí jako službu nebo součást správy, nebo ne?

Problémem SVJ přece není ani to, když jednodušší pronajímatel nájemci nesprávný položky vyúčtuje, SVJ v tomhle vztahu podle mě vůbec nefiguruje. Čili protože SVJ byty snad pronajímat nemůže, poslední odstavec nechápu vůbec. O vztahu SVJ/nájemce žádný paragraf není a SVJ tudíž nemůže vůči nájemci nic porušit.

Podle §1/2 NOZ Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zde zákon 67/2013 Sb. výslovně k rozhodnutí o rozsahu služeb vyzývá. Jestliže SVJ rozhodne o pojištění domu a externím správci, musí mít taky možnost rozhodnout, z čeho to zaplatí. Vybírat na to zálohy a pak je vyúčtovat zároveň s ostatními službami nemůže porušovat dobré mravy, veřejný pořádek ani osobnostní práva.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.