Vložil Justitianus, 3. Srpen 2021 - 8:26

Vlastnice jednotky, Váš problém je trojího druhu:

  1. Neznáte zákon, jinak byste věděla ve kterém případě zákon výslovně uvádí povinnost SVJ k vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu domu a pozemku (je to § 1208 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb.).
  2. Neumíte vyložit právní předpis, jestliže tvrdíte: „… jindy tato povinnost vzniká, jinak by moudrý zákonodárce uvedené ustanovení neuváděl“. Z neexistence určité povinnosti za určitých okolností není možné obecně dovozovat, že taková povinnost existuje v nějakém jiném připadě. To platí jak v oblasti práva, tak i v oblasti výrokové logiky.
  3. A do třetice je zjevné, že máte potíže porozumět jednoduchému textu v českém jazyce. V úvodním příspěvku v první odrážce je vysvětleno kdy vzniká povinnost SVJ vypořádat nevyčerpané příspěvky, i s odkazem na § 1208. Stačilo jen číst (a porozumět čtenému textu).

Pokud jde o vypořádání v oblasti služeb spojených s užíváním bytů, popsal jsem to v úvodním textu po třetí odrážce: Vysvětlil jsem kdy a podle jakého zákona vzniká povinnost vypořádat přeplatky a nedoplatky plynoucí z vyúčtování služeb. Samotné zálohy na služby se však nevypořádají (kromě speciálního případu, kdy zálohy na služby byly vybírány, avšak služba nebyla vůbec poskytována).

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.