Vložil Justitianus, 6. Červenec 2021 - 18:04

Pan Pavel ovšem nesprávně interpretuje stanovisko Finanční správy.

Text na webu Finanční správy ze dne 27. července 2010 má dvě odlišné části. První část – to jsou úřednické bláboly v rozporu s právem. Druhá část – ta obsahuje přijatelný a věcně správný závěr, který je aktuální a použitelný i dnes. Proberu zde postupně obě části toho textu.

První část = bláboly popleteného ouředníka

  • Není pravda, že by SVJ dodávalo teplo (správně „tepelnou energii“) podle energetického zákona. (Jedinou existující výjimku v ČR jsem zmínil v jiném příspěvku). Ve skutečnosti SVJ poskytuje službu „vytápění“, případně službu „dodávka tepla“ podle zákona č. 67/2013 Sb..
  • Není pravda, že by existovala nějaká „spotřeba tepla samotnými vlastníky jednotek“. To napsal právní analfabet. Vlastníci jednotek nespotřebovávají žádné teplo (tepelnou energii). Pouze přijímají od SVJ služby podle zákona o službách.
  • Není pravda, že by tyto služby byly hrazeny „ze záloh na předpokládané náklady spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu“. Ve skutečnosti jsou samozřejmě hrazeny ze zcela jiného zdroje (zálohy na služby, úhrady za služby).
  • Není pravda, že by se služby rozúčtovaly „jednotlivým vlastníkům jednotek podle výše jejich podílu“. To napsal nějaký blb, který neuměl rozlišit náklady na správu domu od nákladů na poskytování služeb a netušil jak se v domě rozúčtují služby.

Druhá část = použitelné stanovisko

„[P]okud je zdroj tepla (kotelna) v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek, je provozován přímo Společenstvím těchto vlastníků jednotek a výhradně pro vlastní potřebu spoluvlastníků (dodávka tepla pro jednotku), nejde o dodání tepla, ale o spotřebu, která není předmětem daně.“

Toto stanovisko je zcela správné, a je samozřejmě použitelné i nadále. Bez ohledu na rozhodnutí SDEU. Klíčovou skutečností je to, že zařízení kotelny, plynové kotle (případně tepelné čerpadlo či sluneční kolektory) jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek. SVJ je pouhým provozovatelem těchto technologických zařízení. Pouhý provozvatel cizího zařízení není dodavatelem tepelné energie ve smyslu energetického zákona. Vyrobená tepelná energie není ve vlastnictví SVJ; je ve vlastnictví vlastníka zařízení kotelny.

Jinak řečeno: vlastníci jednotek si sami pro vlastní potřebu produkují tepelnou energii potřebnou k poskytování služeb. Platí si k tomu účelu jinou osobu, aby pro ně toto jejich zařízení provozovala. Tímto provozovatelem je SVJ. SVJ poskytuje pouze služby. Nikoliv tepelnou energii.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.