Vložil MartinII, 6. Červen 2021 - 14:51

Prosím aby mně, neprávníkovi, vysvětlil někdo srozumitelně česky o co šlo a co si z toho mám vzít jako ponaučení, např. pro naše PV.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

předmětem dovolacího řízení výklad Prohlášení vlastníka z 3. září 1999, … za účinnosti zákona č. 72/1994 Sb., …

Podle § 35 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., (starý) občanský zákoník, …, je třeba právní úkony vyjádřené slovy vykládat

  • nejen podle jejich jazykového vyjádření, ale
  • zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem.

U právního úkonu učiněného v písemné formě je právně významná jen vůle účastníků vyjádřená v písemném textu …

Z řečeného vyplývá, že jazykové vyjádření právního úkonu lze sice vykládat prostředky

  • gramatickými,
  • logickými
  • či systematickými,

avšak interpretace obsahu právního úkonu … nemůže nahrazovat či měnit již učiněné projevy vůle.

Použití zákonných výkladových pravidel směřuje vždy pouze k tomu, aby obsah právního úkonu vyjádřeného slovy, … byl vyložen v souladu se stavem, který existoval v době, kdy byl úkon činěn.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jinak jsem z toho pochopil jen to, že že když PV vzniklo nikoli dle 72/1994 Sb., tak na něj nelze tento judikát uplatnit

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.