Vložil Justitianus, 2. Duben 2021 - 8:38

Číst zákon!  Nevymýšlet kraviny!  Nediskutovat o zjevných nesmyslech!


Pane Zdeno, nesprávně (tedy bez jakéhokoliv právního důvodu) tvrdíte, že „… takový případ by opravdu znamenal navýšení spoluvlastnického podílu a změnu všech podílů v domě“. Dále jste napsal ten nesmysl že „… to (…) bez změny prohlášení nejde a s tím by museli písemně souhlasit všichni“.

Citujte laskavě celostátně účinný právní předpis, který by ukládal vlastníkům jednotek povinnost změnit spoluvlastnické podíly všem při změně stavby. Já takový předpis neznám.

Dále prosím citujte celostátně účinný právní předpis, který vlastníkům jednotek přikazuje změnit prohlášení, dojde-li ke zvětšení plochy jednotky na úkor plochy společné části. Já takový předpis neznám.

Já – na rozdíl od Vás – znám zákon č. 89/2012 Sb.. Podle § 1169 odst. 1 tohoto zákona platí, že vlastníci jednotek MOHOU prohlášení změnit. Z uvedeného plyne, že je to dobrovolné: zákon jim v této věci žádnou povinnost neukládá.

Stejně tak je zbytečné mudrování Andrejovo o tom zda spoluvlastnické podíly odpovídají či neodpovídají podlahovým plochám. To je totiž úplně jedno! Koho to zajímá? Je to bezvýznamné i pro tazatele z úvodního dotazu. Jemu jde přece o spoluvlastnické podíly a o přispívání na správu domu!

Samozřejmě, že spoluvlastnické podíly nemusí odpovídat podlahovým plochám bytů, a ani podlahové plochy uvedené v prohlášení nemusí odpovídat reálnému stavu. Je pouze na vlastnících jednotek, zda budou mít většinovou vůli ta čísílka v prohlášení změnit; případně zda se (při prokazatelném nedostatku většinové vůle) některý z nich obrátí na soud podle § 1169 odst. 3.


Podlahové plochy jednotek se v katastru neevidují

Podle § 13 vyhlášky č. 357/2013 Sb. platí, že v katastru se o jednotce vymezené podle občanského zákoníku a jednotce vymezené podle zákona o vlastnictví bytů evidují tyto údaje:

  1. číslo listu vlastnictví,
  2. číslo jednotky,
  3. údaje o nemovitosti, ve které je jednotka vymezena; je-li součástí této nemovitosti budova, pak i údaje o této budově,
  4. typ jednotky podle bodu 5 přílohy k této vyhlášce a způsob využití jednotky podle bodu 6 přílohy k této vyhlášce,
  5. typ a způsob ochrany nemovitosti podle bodu 7 přílohy k této vyhlášce,
  6. spoluvlastnický podíl na společných částech nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví u jednotky vymezené podle občanského zákoníku, nebo spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, u jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví by­tů,
  7. údaje o právech,
  8. upozornění týkající se jednotky.

Z uvedeného plyne, že v katastru se u jednotek neevidují žádné „podlahové plochy“. Obdobně to platí u ploch společných částí domu: ty nejsou v katastru zapsány vůbec – ani na listu vlastnictví budovy, ani nikde jinde. Ostatně zpravidla jejich podlahové plochy nenajdete ani v prohlášení. Vzhledem k tomu, že podlahové plochy chodeb se neevidují, je z hlediska katastru úplně jedno zda například některé byty byly dodatečně zvětšeny o část společné chodby.

Taková změna stavby musí být povinně zanesena pouze ve stavební dokumentaci budovy. To už se tazatel dozvěděl, včetně navodu kde si má stavební dokumentaci vyžádat.


Číst zákon!  Nevymýšlet kraviny!  Nediskutovat o zjevných nesmyslech!


Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.