Vložil Justitianus, 17. Únor 2021 - 8:09

Je bezvýznamné jak obdobnou situaci kdysi řešil úřad městské části (ÚMČ): ÚMČ přece opravoval svůj vlastní majetek. Vy jste tehdy byl pouhým nájemcem v cizím bytě.


Právní rámec: Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník dává přednost náhradě v penězích. Zrušený zákon č. 40/1964 Sb. dával přednost uvedení do původního stavu.

Co Vám ovšem bylo zatajeno ze strany členů výboru – to je skutečnost, že máte nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů na odstranění škody.

  • Podle § 1039 odst. (1) platí, že za omezení vlastnického práva nebo vyvlastnění věci náleží vlastníkovi plná náhrada odpovídající míře, v jaké byl jeho majetek těmito opatřeními dotčen.
  • Podle § 1139 odst. (2) platí, že náhrada se poskytuje v penězích. Lze ji však poskytnout i jiným způsobem, pokud si to strany ujednají.
  • Podle § 1183 odst. (2) platí, že při poškození jednotky prováděním prací (…) nahradí vlastníku jednotky škodu společenství vlastníků jednotek, a nevzniklo-li, nahradí ji poměrně spoluvlastníci domu. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám.

Z uvedeného plyne, že máte právo na náhradu škody. Nemáte-li se SVJ ujednáno něco jiného, poskytne se Vám náhrada v penězích. Ujistěte se, že SVJ nebude zajišťovat hromadně malování poškozených zdí v bytech. Pak se zařiďte podle Vaší úvahy (vymalujte si sám, nebo pozvěte odborníka). Na SVJ pak můžete vymáhat účelně vynaložený náklad na odstranění škody. Výši částky byste měl prokázat.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.