Vložil Justitianus, 8. Říjen 2020 - 7:47

Radko, proč zde melete cosi o „smluvní pokutě“? Smluvní pokutu upravuje NOZ v obecných ustanoveních § 2048 až § 2052. Pokutu dle stanov SVJ upravují pouze tyto stanovy. Pokutu podle stanov jsem nikdy nenazýval „smluvní pokutou“. Toto poněkud matoucí označení používáte pouze Vy a někteří zmatení právníci (viz Petr Kolman).

Smluvní pokuta by mohla být sjednána podle obecných ustanovení § 2048 např. mezi SVJ a některými členy, nebo pouze mezi některými členy navzájem (pochopitelně se souhlasem všech dotčených osob). Toto ovšem není ten případ, který zde řešíme.

Pokuta obsažená ve stanovách nemusí být smluvena se všemi členy SVJ! Má totiž odlišný právní režim vzniku závazku. V tom je zásadní rozdíl právní úpravy spolků a bytového spoluvlastnictví (lex specialis) od právní úpravy obecné (lex generalis).

Část NOZ o bytovém spoluvlastnictví přece nezakazuje výslovně, aby ve stanovách byly upraveny finanční pokuty/sankce pro členy. Viz notoricky známý § 1 odst. 2 NOZ. Proto platí, že ve stanovách pokuty být mohou. A jak se pokuty do stanov dostanou? Nedostanou se tam postupem podle § 2048! Dostanou se tam postupem podle speciálních ustanovení § 1206 a § 1208 NOZ. Zákon to stanoví jednoznačně a určitě, stačí umět číst:

  • Podle § 1208 písm. a platí, že do působnosti shromáždění patří změna stanov.
  • Podle § 1206 odst. 2 platí, že k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Z uvedeného plyne, že k zavedení ustanovení o pokutě podle stanov bude postačovat většinový souhlas. (To platí pokud ve stanovách konkrétního SVJ není nějaká výjimka pro hlasování o změně stanov.)

  • Podle § 1200 platí, že stanovy obsahují [c] členská práva a povinnosti vlastníků jednotek a [f] pravidla pro správu domu a pozemku.

Z uvedeného plyne, že povinnosti a pravidla uvedená ve stanovách dopadají na všechny členy: i na ty, kdo hlasovali proti usnesení o pokutě, a samozřejmě i na ty, kdo nehlasovali vůbec. Stanovy jsou nepochybně platné a účinné i pro pozdější nabyvatele jednotky, kteří se původního hlasování ani nemohli účastnit. Není tedy nutné, aby s pokutami (nebo dokonce se stanovami SVJ jako celkem) souhlasil každý vlastník jednotlivě za sebe. To je notorieta. Právě proto zákonodárce stvořil a rámcově upravil stanovy korporací.

Máte k tomu něco Vy? Má k tomu něco zmatený Petr Kolman?


Stanovy SVJ jsou nepochybně – jako každé stanovy – smlouvou sui generis. Mimo jiné proto, že touto speciální smlouvou je vázán i ten, kdo neučinil žádný projev vůle, kterým by k této smlouvě přistoupil. Dokonce i kdyby hlasoval proti, hlasitě protestoval na shromáždění, křičel, vztekal se, mlátil okolo sebe botou, napadl po hlasování předsedajícího či zapisovatele – i přesto budou stanovy plně dopadat i na něj. Včetně ustanovení o pokutách.

Že tomu nerozumíte Vy, to se nedivím. Jste právní laik. Ale pokud tomu nerozumí právník s titulem Ph.D., měl by vrátit diplom.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.