Vložil query20 (bez ověření), 15. Září 2020 - 18:37

Dle § 1169 se nevyžaduje souhlas shromáždění, nýbrž souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek. Souhlas vlastníků jednotek mohu získat i mimo shromáždění. A stejně jako možnost rozhodovat o sloučení jednotek byla v novele NOZ vyňata z působnosti shromáždění i možnost rozhodovat o změně Prohlášení.

Osobně se taky domnívám, že pokud jsem jako vlastník jednotky, který chce částečně sloučit dvě bytové jednotky bez zásahu do společných částí domu, závislá na rozhodnutí shromáždění (a tedy vlastně na „náladě vlastníků“), je mé postavení vůči ostatním vlastníkům značně znevýhodněno. Dle ustanovení § 2 si mohou osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona, avšak jsou zakázána ujednání porušující právo týkající se postavení osob. V takovém případě si tedy nemyslím, že by zrovna rozhodování o sloučení jednotek bylo „další záležitostí“, která by mohla být ve stanovenách sjednána nad rámec zákonného minima.

Nicméně je to pouze můj právní názor, a proto jsem vznesla původní dotaz.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.