EED: Dálkové odečty

Vložil Pavel, 12. Září 2020 - 16:45 ::

EED: Co nám přinese a od kdy u nás vstoupí povinnosti ze směrnice o energetické účinnosti v platnost?

Daniela Borská, 11/09/2020, Poradna pro SVJ,

Na konci roku 2018 schválil Evropský parlament novelu směrnice o energetické účinnosti (č. 2018/2002). Pro bytová družstva a SVJ se dotkne především v oblasti měření dodaného tepla a teplé vody. K implementaci směrnice do právních řádů členských států mělo dojít do 25. října 2020.

Co novela směrnice o energetické účinnosti požaduje?

„Na transpozici směrnice MMR spolupracuje s MPO (které je gestorem transpozice směrnice do české legislativy). Vlastníci bytových domů, správci, rozúčtovací společnosti a některé další se v tuto chvíli mohou řídit informací, že od 1. ledna 2020 se mohou instalovat pouze přístroje umožňující dálkový odečet spotřebních hodnot (bytové měřiče tepla, indikátory vytápění, vodoměry na teplou vodu). Přístroje, které již byly instalovány před uvedeným datem, ale které nejsou dálkově odečitatelné, musí být dovybaveny dálkovým odečtem nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými zařízeními do 1. ledna 2027,“ informuje Ing. Vilém Frček, DiS., vedoucí tiskového oddělení MMR.

„Ve věci povinnosti instalace dálkově odečitatelných měřičů či indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění v podmínkách velkých bytových družstev a správců bytového fondu je tento trend již nastaven, a i bez ohledu na povinnost danou zákonem budou ve většině případů tyto dálkově odečitatelné technologie nahrazovat technologie původní,” říká Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev.

Jak často budou předávány informace o spotřebě?

Dojde také ke zrušení, případně změně měrných ukazatelů tepla, chlazení a teplé užitkové vody. Konečným uživatelům budou zároveň stanoveny nové termíny a četnost informací o spotřebě. Na základě změn budou nově probíhat čtvrtletně, od roku 2022 poté měsíčně. Základní požadavek je na informování nejméně dvakrát ročně a na požadavek konečných spotřebitelů čtyřikrát za rok. Při zavedení modernějších způsobů odečtu v dalších letech se předpokládá ještě častější informování, až jednou měsíčně. Změny se dotknou i vyúčtování, do kterého přibudou nové informační povinnosti. Toto vyúčtování bude navíc zpřístupněno a doručeno konečným uživatelům.

Řešením jsou dálkové odečty s využitím chytrých rádiových modulů

Dálkový odečet energií je levnější, přesnější, a umožňuje domácnostem lépe sledovat jejich reálnou spotřebu. Bytová družstva budou mít navíc pod kontrolou snahy o nelegální ovlivnění vodoměrů, kdy moderní zařízení rozúčtovatele na dálku upozorní. Výhodou měřičů vybavených modulem pro rádiovou komunikaci, je možnost odečítat několik různých typů měřičů, například vodoměry a indikátory topných nákladů, aniž by bylo nutné vstoupit do bytu. Bezdrátová standardizovaná komunikace a častější odečty umožní zahrnout data z indikátorů topných nákladů do systémů takzvaného chytrého měření, a sledovat tak aktuální spotřebu vody a energií na webu.

Jak bude nový systém nákladově efektivní?

Směrnice sama stanoví, že dané povinnosti v případě požadavků na nákladovou efektivitu platí v případech, kdy jsou nové požadavky smysluplné, tzn., že jsou technicky proveditelné a nákladově efektivní. Povinnosti jsou však dány bez výjimky všem, tedy i v případě malých čtyř bytových domů, kde si správu, včetně rozúčtování služeb, provádí samostatně. Ze zkušeností s uživateli bytů se pracovníci družstev zároveň skepticky vyjadřují k předpokladu, že se chování uživatelů bytů ve věci spotřeby teplé vody a tepla na vytápění bude výraznějším způsobem řídit dle průběžných (měsíčních) informací o aktuálních spotřebách. „Na jednu stranu vidíme zřejmé provozní náklady, které bude nezbytné vynakládat v průběhu roku na zajištění ‚informačního systému‘‎, na straně druhé však nejsou žádné očekávatelné finanční úspory, které by související náklady zdůvodnily. Tato průběžná informovanost bude zcela jistě rozúčtovatelskými firmami zpoplatněna. Dle našeho stanoviska je proto vhodné, aby naše legislativa vydefinovala způsob posouzení nákladové efektivity a smysluplnosti provedení požadovaných opatření,” uzavírá Martin Hanák.

Zdroj:

https://okolobytu.cz/…-v-platnost/

_____________­________________________­________________________­__________

Výše uvedený článek obsahuje vedle pravdivých i zavádějící informace.

Hezký den!

_____________­________________________­________________________­__________

O EED jsem již psal, např.:

http://www.portalsvj.cz/…em-roce-2020

6)Připravuje se implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/2002, podle které musí být měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění instalovaná po 25.10.2020 dálkově odečitatelné. Měřidla osazené před 1.1.2020 musí být dovybaveny dálkovým odečtem nebo vyměněny do 31.12.2026. Tedy od 1.1.2027 musejí být všechny přístroje s dálkovým odečtem. A ti co si pořídí dálkové odečty před 1.1.2022, tak mají od 1.1.2022 provádět měsíční odečty. Ale moudrý úředník v rámci snižování administrativy dovolil měsíční odečty u vytápění nečinit mimo topné období.

Nejdůležitější na závěr: tato evropská blbost zatím není do českého práva implementována a tak o EED píší ministerští pisálci a paní Borská a to jen velmi nepřesně.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.