Vložil Justitianus, 30. Červen 2020 - 7:03

Pane Edo, děkuji za upřesnění. Píšete že dva byty se pronajímají. Musí ovšem jít o nájemní smlouvu sjednanou se souhlasem VĚTŠINY spoluvlastníků. Jednotlivý spoluvlastník – uživatel konkrétního bytu není oprávněn (sám za sebe) nic nikomu pronajímat! To jsou nevýhody podílového spoluvlastnictví.

Napsal jste, že v domě je 6 bytů (tedy předpokládám 6 spoluvlastníků budovy). Dva ze spoluvlastníků (pan A a pan B) neužívají žádný byt (ty byty jsou přece pronajaty cizím osobám). Je tedy možné, aby se spoluvlastníci rozhodli většinou, že pan A a pan B jsou napříště vyloučeni z užívání společné věci. Ztratí tím právo užívat byt v budově jak pro sebe, tak pro své příbuzné a dědice. Ti dva totiž bydlí jinde; vyloučením z užívání jim nevznikne žádná újma, ani zásah do práva na bydlení. To jsou nevýhody podílového spoluvlastnictví.

Vysvětlím proč jsem se ptal na nájemce. Zákon 89/2012 Sb. totiž obsahuje toto „socialistické“ ustanovení:

89/2012 Sb. § 1187
(1) Vznikla-li jednotka rozdělením práva k domu nebo pozemku na vlastnické právo k jednotkám, má nájemce bytu předkupní právo k jednotce při jejím prvním převodu. To platí i v případě nájmu nebytového prostoru, pokud byl pronajat v souvislosti s bytem v tomtéž domě. Předkupní právo zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od její účinnosti.

To znamená, že až dům bude rozdělen na jednotky, bude vlastník pronajatého bytu nucen dát nabídku na prodej bytu svému nájemci, jestliže se následně rozhodne byt převést na jinou osobu (prodejem, darováním, směnou). Nájemce pak má neuvěřitelně dlouhou dobu 6 měsíců aby sdělil zda předkupní právo využije. Tato část zákona mi přopomíná 50. léta, znárodňování a potlačování buržoasních elementů: je to trest za vlastnictví jednotky. Divím se, že tato část NOZ nebyla dosud zrušena pro zřejmou neústavnost.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.