Vložil 25Malý (bez ověření), 8. Červenec 2020 - 21:37

Vážený tazateli „péčko“. Dovedu si představit dům, jež má v několik jednotek – garáží s vjezdem přímo zvenku. Bez dveří do útrob domu, bez vytápění, bez vody, bez plynu, s elektřinou. Zkusme rozdělit majetek mezi garážníky a mezi byťáky.

A. Co patří všem: Stavební konstrukce domu, základy, nosné zdi, střecha, okapy, svody a lapače písku, hromosvod, hlavní přívod elektřiny, hlavní rozvaděč, vedení k jističům před elektroměrem. Požární signalizace, hydranty a hasicí zařízení. Zastavěná plocha a nádvoří (pozn. * dole).

B. Co patří jen garážníkům: Vrata do garáže, rozvod elektřiny v jednotce počínaje jističem před elektroměrem.

C. Co patří byťákům: Vše společné, co není pod A. a B., např. topení, vodoinstalace, kanalizace, domovní plynovod, lodžie (balkony), vchod, schodiště, osvětlení, zvonky, STA, odsávání, …

Co všechno by měli hradit garážníci: Příspěvky na provoz, údržbu a opravy nemovitosti, příspěvky na vlastní správní činnost a pojištění nemovitosti – vše podle jejich podílu na celku podle popisu viz A. Ze služeb pouze podíl na nákladech základní složky vytápění podle započitatelných ploch.

(*) Jsou domy, kde příjezdy ke garážím leží na pozemku příslušném k domu (zastavěná plocha a nádvoří). Péče o tento pozemek (plochu vjezdů) by měli hradit pouze garážníci. Paradoxně daň z této nemovité věci hradí všichni vlastníci, ale využívat ji mohou pouze garážníci.

Ovšem dům s garážemi může nabývat nespočet podob. Takové garáže jako přístavba k domu je zcela něco jiného. Garážníci se starají o svoji střechu, o své základy, stěny atd, naopak se nestarají o střechu, základy, zdi apod. domu.

Stvořit prohlášení je velice zodpovědný úkol, u prohlášení čerstvě postaveného domu je to úkol technokratický. Ne tak, pokud se mají novým prohlášením korigovat staré nespravedlnosti či chyby. To je pak čirá politika a lobbing. A garážníci v menšině.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.