Vložil Jan77 (bez ověření), 27. Červen 2020 - 8:22

Pan justitianus uvedl „Poměr příspěvků je možné změnit pouze změnou prohlášení.“

Bohužel NOZ zavedl mnoho zmatků a jeden z možných výkladů je, že výše uvedené tvrzení aktuálně neplatí.

Dle NOZ §1200/2/g se však svěřuje nepřímo změna poměru do pravomoci Stanov.

No, a některá SVJ toho využila a změnila poměr příspěvků jen změnou stanov a Prohlášení neměnila (Neposuzuji teď jakou většinou).

To je dle litery NOZ-Bytové spoluvlastnictví a nemá nic společného s § 1 odst. 2 NOZ ani § 978 NOZ.

Že postup je (byl) legální potvrzují i přechodná ustanovená od 1.7. „Jestliže se vlastníci jednotek odchýlili ujednáním stanov upravujícím poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku od § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se toto ujednání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za součást prohlášení.“ ¨

Souhlasím tedy s p. Páčkem.

Bohužel konstrukce s různými Kč/m na bytovou plochu a jinou plochu spolu s požadavkem na nezavislou změnu obou znamená, že chtějí měnit při každé úpravě výše i poměr a to teoreticky bez změny prohlášení nebude možné.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.