Vložil Justitianus, 16. Červen 2020 - 9:22

Otázka pro tomas 22: Jste opravdu takový blb, nebo troll?

Nikdy a nikde jsem nenapsal, že by „byt“ mohl porušit nějaký závazek, či vydávat „imise“. To jsou Vaše vlastní nesmysly.

Celou dobu se zde bavíme o smluvním závazku vlastníka jednotky, při jehož porušení vznikne SVJ právo vymáhat na vlastníkovi pokutu. Ten závazek je obecně formulován v NOZ, což Vy nevíte (blb), nebo píšete ty nesmysly schválně (troll).

89/2012 Sb. Omezení vlastnického práva § 1013
(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
§ 1176
Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.

Z uvedeného plyne, že vlastník bytu přímo odpovídá za to, co v domě provádějí všichni ti, kterým umožnil přístup do domu nebo bytu. To zahrnuje neomezený okruh osob (samozřejmě včetně nájemce, podnájemce, jiné ubytované osoby, návštěvníka, pečovatelku, opraváře, atd.). Pokud ostatní jsou obtěžováni imisemi z bytu, odpovídá za to vlastník bytu.

Pro jistotu poznamenávám, že judikatura je konstantní v tom, že ustanovení § 1176 NOZ o obtěžování souseda sousedem je plně použitelné i mezi vlastníky jednotek navzájem.

Zde se ale bavíme o pokutách obecně, nikoliv o obtěžování. Jste mimo téma. Otevřete si k tomu novu vlastní diskusi.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.