Vložil Radim. (bez ověření), 6. Červen 2020 - 12:04

Změnu má na svědomí pozměňovací návrh ústavně-právního výboru a neumožňuje nahlásit nulu. Právě naopak má přinutit vlastníka nahlásit skutečný počet pobývajících osob.

Předseda výboru Marek Benda k uvedené změně při pojednávání novely ve 3. čtení v PS uvedl:

„A druhá část, která byla doplněna do zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor v domě s byty, to jest zákon 67/2013, tam dochází zase k doplnění odstavce bodu 3, kde to, co je povinnost nahlásit, jsou osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb po dobu v souhrnu přesahující dva měsíce v průběhu zúčtovacího období.
Zase jde o to, aby v těch případech, kdy dochází k rozúčtování různých společně odebíraných – ať už jsou to popelnice, vody, pokud nemají samostatné vodoměry, a další a další otázky – aby bylo jasné, kolik v tom bytě bydlí osob, a aby ty platby, které za nimi jdou, byly opravdu podle toho počtu osob, které tam jsou, a ne že je jeden vlastník, který si tam pravidelně každých 14 dní točí sedm až dvanáct návštěvníků a tváří se vůči těm ostatním: já vůči vám vůbec žádné povinnosti nemám a já se na vás můžu v úplném klidu vykašlat.“

V případě neobsazeného bytu pak platí § 2 písm. g/2, že osobou rozhodnou pro rozúčtování služeb je vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání tj. minimálně jedna osoba (vlastník).

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.