Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 19. Duben 2020 - 15:54

„…své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby…“ (§1177 NOZ)

Je li bydliště…Bydliště je právní pojem označující místo, kde se člověk jako fyzická osoba trvale zdržuje, kde skutečně bydlí…
je označení jednotky v domě (?!), protože právě tam se bude ten někdo zdržovat, skutečně bydlet. No ne?


  1. Jak dlouhá je doba „nikoli přechodná“. Může to být třeba 5-let?
  2. z dikce §1177 lze jen jedné osobě lze „přenechat byt k užívání“. Když tedy přenechám svůj 3+1 4-řem VŠ:studentům musím pro „osobu odpovědnou za správu domu“ vybrat jednoho z nich pro „přenechat byt k užívání“ a ostatní pro „mít v bytě domácnost“ nebo jsem „přenechal byt k užívání“ každému jednomu z nich? (a každý z nich musí správci předat svou adresu trvalého bydliště)
  3. „byt“ je k bydlení. §1178/2 zakládá povinnost předat informaci o uživatelích BYTu. Takže vlastní li v domě někdo nebytový prostor, o jeho vlastních již tato povinnost není. Správně?

§1178/2 zní takto:
„Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky nebo osoby, které přenechal byt k užívání“
nikoli takto:
„Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka [kterékoli] jednotky [v domě] nebo osoby, které přenechal byt k užívání“
Má li tedy „osoba odpovědná za správu domu“ poskytnout „bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky“… nestačilo by, aby si žadatel sám zjistil z katastru nemovitostí s kým jednotku spoluvlastní ??
… přeci z dikce §1178/2 plyne, že povinností „osoby odpovědné za správu domu“ vůči vlastníkovi jednotky v domě (žadateli o informaci), je poskytovat pouze údaje o vlastnících jednotky téže jednotky, jíž vlastníkem je tazatel (navíc musí být vlastníkem/spo­luvlastníkem této jednotky a NIKOLIV o jiných vlastnících jiných jednotek v domě

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.