Vložil Radim. (bez ověření), 10. Únor 2020 - 14:59

Není pravda, jak vám tu diskutující píšou, že nadpoloviční většina kamarádů a rodinných příslušníků s penězi ve fondu SVJ, které tam poctivě vkládáte i vy, může dělat cokoliv, aniž by zbytek svj dopředu informovala.

Konkrétně ty dveře. Nařízení č. 366/2013 Sb. uvádí:

§ 13

„(1) V působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek je rozhodování o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 10000 Kč, dále rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu 10000 Kč; to neplatí, pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného.“

„(2) V působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek je rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1000 Kč v průměru na každou jednotku; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech, nebo pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného.“

Výměnu těch dveří řeší odst. 2 tj. 1 000 Kč na jednotku. Máte 8 jednotek tj. 8 000 Kč. V případě, že nemáte ve stanovách jiný limit, pak výměna dveří v částce vyšší než 8 000 Kč nepatří do působnosti shromáždění a proto by ji muselo schválit řádně svolané shromáždění,(tj. pozváni by musely být všichni s pozvánkou s řádným programem shromáždění).

Z toho je jasné, že postup statutárního orgánu může být v rozporu se zákonem. Otázkou je, zda vám stojí zato s tím něco dělat, protože v případě arogantního předsedy byste se zřejmě musela obrátit na soud, pokud byste chtěla zjednat nápravu.

Horší je, pokud se nevede účetnictví a nemáte možnost kontroly jak se nakládá s vybranými příspěvky vlastníků. V takovém případě by mohlo lechce dojít k zpronevěře, aniž by si toho někdo z vlastníků všiml. Když si dáte do vyhledávače termín „nevedení účetnictví“ můžete se podívat na příspěvky, kde se to probíralo. V některých případech může jít dokonce o trestný čin.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.