Pravomoci výboru

Vložil SVJ Rokycanova, 20. Srpen 2019 - 10:02 ::

Dobrý den,

mám dotaz, již 3 rokem nám zatéká z balkónů do 6 bytových jednotek , udělali jsme znalecký posudek na provedení stavby balkonů, kde bylo deklarováno, že jsou chybně technologicky provedeny jednotlivé vrstvy balkónu v rozporu s normami. Podali jsme žalobu na developera zhotovitele stavby. Nic méně je potřebné odstranit všechny vrstvy balkónu a udělat novou izolaci a další vrstvy na vlastní náklady a pak v případě výhry u soudu požadovat uhrazení skrytých vad. Jelikož cena jednoho balkónu je cca 85 000 Kč , může výbor dle ustanovení ve stanovách viz text níže, tyto opravy udělat u všech 6 jednotek i když náklad na opravu či sanaci bude převyšovat částku za 101 jednotek 202000 Kč? Dle mého jde o to, že u vlastníků , kde dochází k zatékání do bytů je celá zeď zvlhčená a také již dochází ke zvedání podlah u přechodu mezi balkónem a bytovou jednotkou a považuji to za havarijní stav, kdy ze společných částí domu je poškozen vlastník jednotky. Na posledním shromáždění se rozhodlo, že se podá žaloba a bude se nárokovat oprava po developerovi. Výbor i přes toto rozhodnutí a po poradě s právníkem uznal, že tedy nebude opravovat, ale pouze sanovat , tedy upraví stav balkónů do stavu , aby nedocházelo dalšímu zhoršování (zatékání) do jednotek vlastníků. Takže se odstranili všechny vrstvy a provedla se jen nová izolace, aby nedocházelo k dalšímu zatékání. Děkuji za Vaše podněty a názory Marek

V působnosti výboru je dále rozhodování: a. o nabytí movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 20 000 Kč, a dále rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesáhne v souhrnu částky 20 000 Kč; b. o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 2 000 Kč na každou bytovou jednotku; tento limit neplatí, pokud se jedná o odvrácení hrozící havárie na společných částech nebo o opravy způsobené havárií na společných částech;

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.