Pravidla v prohlášení a ve stanovách

Vložil Anonymous, 2. Srpen 2019 - 19:45 ::

Podle § 4 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, obsahuje prohlášení vlastníka:

  1. pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku,
  2. pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku, včetně označení osoby pověřené správou domu.

Tato pravidla jsou následně obsažena i ve stanovách společenství vlastníků podle § 9 odst. 14 téhož zákona a jsou i ve vzorových stanovách podle nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. (To, zda stanovy byly či nebyly přizpůsobeny kogentním ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není pro tento dotaz podstatné).

Máme tak vedle sebe pravidla v prohlášení vlatníka a pravidla ve stanovách upravujících totéž.

Která pravidla platí? Je k tomu nějaký výklad v judikatuře nebo literatuře?

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.