Pravidla v prohlášení a ve stanovách

Vložil Anonymous, 2. Srpen 2019 - 19:45 ::

Podle § 4 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, obsahuje prohlášení vlastníka:

  1. pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku,
  2. pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku, včetně označení osoby pověřené správou domu.

Tato pravidla jsou následně obsažena i ve stanovách společenství vlastníků podle § 9 odst. 14 téhož zákona a jsou i ve vzorových stanovách podle nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. (To, zda stanovy byly či nebyly přizpůsobeny kogentním ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není pro tento dotaz podstatné).

Máme tak vedle sebe pravidla v prohlášení vlatníka a pravidla ve stanovách upravujících totéž.

Která pravidla platí? Je k tomu nějaký výklad v judikatuře nebo literatuře?

  • příspěvky na správu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Zdenek 22, 3. Srpen 2019 - 18:44

Pravidla pro příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku, pokud existuje SVJ, je povinou součástí stanov – viz § 1200/2/g. Pokud (ještě) nebylo založeno SVJ, tak tato pravidla jsou součástí prohlášení – viz § 1166/2.

Pokud tedy stanovy a tedy SVJ máte, řídíte se pravidly ve stanovách.

Vložil JaVa, 3. Srpen 2019 - 9:31

Ve vašem konkrétním případě platí pravidla uvedena v prohlášení vlastníka k budově.

Od 1.1.2014 již změna PV podléhá § 1169 odst.2./2012 Sb.

Přeji hezký den.JaVa

Stačí napsat: písm.f) a písm.g)

Vložil f -> 1, g -> 2 (bez ověření), 2. Srpen 2019 - 19:48

Napsala jsem „f)“, zobrazilo se „1.“
Napsala jsem „g)“, zobrazilo se „2.“

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".