Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Březen 2019 - 7:55

Už jsem napsala, že se na základě souhlasu vlastníků nebo v souladu s vnitřními předpisy odepíše jejím přeúčtováním např. na účet 543 Nedobytné pohledávky. Název i číslo si můžete upravit, účtovou skupinu 54 ne. Souvztažný účet bude podle toho, jaký způsob vlastníci nebo vnitřní předpisy umožní. Může to být záloha na správu, nerozdělený zisk, zisk ve schvalovacím řízení apod. Účetní pochopí, jaký souvztažný účet mají podle toho vybrat.

Tvorbu rezervy jsem nedoporučovala, připadá mi to zbytečné.

Kdyby byla následně pohledávka uhrazena, což zřejmě nehrozí, použije se párový účet např. 643 Platby za odepsané pohledávky.

Podle zděšeného člena ještě doplňuji, že se odepíše, **není-li právně vymahatelná".

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.