Vložil Justitianus, 23. Prosinec 2018 - 19:57

Pane TN, ještě jsem se nesetkal s případem, kdy by vlastník šel k soudu teprve až složil předem celou částku, připadající na jeho jednotku. Dosavadní spory (včetně zmíněného v úvodním příspěvku) tedy nepřispěly k vyřešení právní otázky zda vlastník je povinen proti své vůli platit více než činí jeho podíl na správě domu.

Pokud vím, v dosavadních sporech se vlastník vždy domáhal zrušení většinového rozhodnutí o tom, že SVJ si vezme bankovní úvěr. Sám ovšem na účet SVJ nesložil žádnou zálohu! V ničem se tedy neodlišil od neplatičů, kteří si odhlasovali opravy/zlepšení, avšak na tento účel zároveň odmítli složit přiměřenou zálohu k rukám SVJ.

Při tom se na platební povinnost každého vlastníka jednotky hledí ze zákona odděleně, jako na samostatná plnění:

§ 1871 Dělitelné plnění
(1) Každý z několika spoludlužníků dělitelného plnění je dlužen jen svůj díl a každý z několika věřitelů dělitelného plnění je věřitelem jen svého dílu, ledaže smlouva, zákon nebo rozhodnutí soudu stanoví jinak.

Je nepochybné, že vlastník je povinen uhradit pouze svůj díl nákladu na opravu/zlepšení společného majetku, a při tom je jeho povinností poskytnout k tomuto účelu dostatečnou zálohu (§ 15 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., § 1180 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.). Jestliže takovou zálohu poskytl, nemůže mu být ze strany SVJ účtován vícenáklad na poskytnutí úvěru/pújčky jednotlivým neplatičům. Jestlže SVJ dojedná s některými vlastníky jednotek pújčku či úvěr s dlouhodobým splátkovým kalendářem, je to pouze individuální věc mezi SVJ a těmito jednotlivými dlužníky. Nejde o činnost správy domu ani o (účelně vynaložený) náklad na správu domu. Jde o poskytovanou finanční službu.

Ani, SVJ v podstatě poskytuje některým svým dlužníkům individuální peněžní službu. Poskytuje jim úvěr, nebo u dluhů sjednává dlouhodobý splátkový kalendář s neplatiči. Příjemci této služby jsou známi – jsou jimi ti, kteří nebyli schopni předem složit požadovanou částku (přiměřenou zálohu) na výzvu SVJ. Zvýšené náklady je nutno vymáhat na tom, kdo zvýšený náklad zavinil.

Jak to už u služeb v právním státě bývá, tito vlastníci (osoby kterým byla poskytnuta půjčka či úvěr) jsou povinni nést veškeré náklady, které vznikly právnické osobě SVJ v souvislosti s poskytnutím peněžní služby. V tomto případě: náklad na smlouvu o bankovním úvěru, náklad na úroky požadované bankou s splácení jistiny.

Bylo by nemravné přenášet na řádně platícího vlastníka náklady na peněžní službu, kterou si nesjednal a nečerpal ji. Tyto náklady musí nést pouze jednotliví neplatiči! SVJ je povinno postarat se, aby jim naúčtovalo plnou částku za poskytnutou finanční službu a aby tuto částku od nich také vymáhalo. A pokud snad SVJ neúčtuje o poskytnutých individuálních dlouhodobých půjčkách/úvěrech, pak porušuje pravidla vedení účetnictví.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.