Vložil Zdenek 22, 18. Říjen 2018 - 9:35

Pane AcTk,

nový vlastník je nepochybně vázán:

  • Platnými stanovami, které ale upravují jen to, k čemu má mandát rozhodovat shromáždění a co neodporuje zákonu a dobrým mravům (nebude např. vázán ustanovením zakazující mu chov domácích zvířat, zakazující mu pořizovat si kopie dokumentů v rámci „nahlížení“ nebo naopak přikazující mu úklid).
  • Platným PV, které není v rozporu s kogentními ustanoveními zákona.

Co se týče zhusta prezentovaného názoru, že nikdo není nucen kupovat si byt v SVJ, kde by byly ve stanovách nebo v PV ustanovení, se kterými nesouhlasí, tak k tomu mám konstatntní názor. Právě proto existují kogentní ustanovení zákona, která poskytují každému novému vlastníkovi očekávané poměry alespoň v zásadních vlastnických záležitostech, a poměry, které může většinovým rozhodováním upravovat shromáždění, které nejsou v rozporu s dobrými mravy.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.