Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 18. Květen 2018 - 0:21

„§ 1 odst. 2 – pravomoci orgánu právnické osoby jsou statusovou otázkou a tedy vždy kogentní!“

ObčZ § 1 odst. 2 – „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.