K § 1208 OZ, písm. d) - Vypořádání nevyčerpaných příspěvků

Vložil N. Klainová (bez ověření), 17. Květen 2018 - 18:11 ::

Do působnosti shromáždění patří:

d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,.....

V návrhu novely se možnost rozhodovat o vypořádání nevyčerpaných příspěvků ruší.

Podle DZ se mají nevyčerpané příspěvky převést do dalšího roku.

Tady se někdo pokoušel navrátil zpět, co už bylo jednou překonáno.

Podobná snaha autorů právních předpisů rozhodovat o penězích, které jim nepatří, byla promítnuta do vzorových stanov č. 371/2004 i do první podoby novely ZoVB. V rámci připomínkového řízení jsem uvedla a nebyla jsem sama, že rozhodování o nevyčerpaných zůstatcích patří vlastníkům. Připomínka byla vyslyšena.

Pokud se v pozdějších verzích objevil podobný příkaz převodu nevyčerpaných příspěvků do dalšího roku, následoval dovětek „pokud shromáždění nerozhodne jinak“.

Z DZ:

Tyto příspěvky jsou příjmem a vlastnictvím společenství vlastníků, a proto se navrhuje z § 1208 vypustit možnost rozhodovat o vracení (vypořádání) příspěvků.

Tady ale někdo z autorů DZ zapomněl na to, že jsou příspěvky ve valné většině vybírány formou záloh a jejich zůstatky představují zároveň závazek SVJ, což u záloh znamená určitě vyúčtovat a potom podle rozhodnutí vlastníků převést do dalšího roku nebo vyplatit.

Takto se přece zachází se zálohami, nebo ne?

Příklad ze života:

Členové SVJ se rozhodli, že si pořídí novou „valbovou“ střechu, protože se jim líbí. Začali na ni šetřit. Po čase si to rozmysleli, plánovanou akci zrušili a našetřené peníze si vrátili.

Předpoklad neprávníka a dotaz na lepší vykladače práva:

Jak to bude, pokud bude to rozhodování o vypořádání vlastníkům v § 1208 OZ upřeno? Nebude-li v zákoně přímo zákaz rozhodovat na shromáždění o vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu a v pravidlech ve stanovách tato možnost zůstane, předpokládám, že se nevyčerpané příspěvky mohou vyplácet.

................

Celý text DZ: Dále se vypouští z působnosti shromáždění rozhodování o vypořádání nevyčerpaných příspěvků. Toto stávající oprávnění je třeba chápat tak, že má být rozhodnuto o vyúčtování příspěvků, které by v zásadě mělo zahrnovat přehled přijatých příspěvků a dále přehled výdajů, které společenství vlastníků uskutečnilo v předchozím roce. Výsledkem by měl být určitý zůstatek, který by měl být účetně převeden do dalšího roku, resp. by měl zůstat uložen na bankovním účtu společenství vlastníků do dalších let na opravy společných částí apod. Tyto příspěvky jsou příjmem a vlastnictvím společenství vlastníků, a proto se navrhuje z § 1208 vypustit možnost rozhodovat o vracení (vypořádání) příspěvků. Vypořádání by ostatně zcela popíralo smysl a účel vybírání finančních prostředků i na budoucí opravy, modernizace a rekonstrukce.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.