Vložil JaVa, 30. Září 2017 - 7:36

Co je to základní znění?Zřejmě to bude původní dokument o rozdělení budovy na jednotky,který je uložen na NK.

Cituji z prohlášení vlastníka (vloženo na KN v r.2006-původní vlastník SBD),které mám k dispozici.Ob­sahuje toto:

Označení budovy,

Vymezení jednotek v budově,určení společných částí budovy,

Stanovení spoluvlastnických podílů jednotek,

Označení pozemku,

Práva a závazky týkající se budovy a práva k pozemku,

Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou,údržbou a opravami společných částí domu,

Pravidla pro správu společných částí domu,označení správce¨

Co na to říká NOZ:

Prohlášení § 1166/89/2012Sb.,

Změna prohlášení

§ 1169 z.č.89/2012 Sb.,

(2) Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.

Tzn.,že nejprve musíte získat písemný souhlas všech vlastníků jednotek v domě=100% a teprve pak,můžete nechat hlasovat o požadované změně v PV, shromáždění vlastníků!

JaVa

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.