Vložil °° (bez ověření), 5. Duben 2017 - 19:40

Napsala jste: „V roce 1997 při prodeji bytových jednotek do osobního vlastnictví jednomu majiteli byla připočtena plocha prádelny ve sklepních prostorách do rozměrů byt.jednotky.“

To nemusí být podstatné. Podstatné je, jaký má daná jednotka uvedený spoluvlastnický podíl v katastru nemovitostí. Nahlédněte do katastru viz http://nahlizenidokn.cuzk.cz/…rBudovu.aspx?… a vyhledejte tam spoluvlastnický podíl jednotky a zjistěte, zda je skutečně větší než spoluvlastnické podíly ostatních jednotek stejných rozměrů.

Pokud bude spoluvlastický podíl stejný jako u ostatních jednotek se stejnými rozměry, tak požadujte platbu stejnou, protože pro výši příspěvků na správu je rozhodující spoluvlastnický podíl uvedený v katastru bez ohledu na chybné připočtení společné části (prádelny) k jednotce při privatizaci.

Pokud bude spoluvlastnický podíl dané jednotky uvedený v katastru větší než u ostatních rozměrově stejných jednotek (z důvodu připočtení prádelny k jednotce), tak postupujte podle § 1168 NOZ: Odstranění vady prohlášení (1) Vymezuje-li prohlášení jednotku neurčitým nebo nesprávným způsobem a neodstraní-li je původce prohlášení bez zbytečného odkladu poté, co ho na vadu upozornila osoba, která na tom má právní zájem, mohou vadu odstranit vlastníci dotčených jednotek společným prohlášením. Nedojde-li k tomu, rozhodne o odstranění vady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem. (2) Určí-li prohlášení neurčitě nebo nesprávně podíl vlastníka jednotky na společných částech, nepřihlíží se k tomu.“

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.