Vložil x (bez ověření), 3. Únor 2017 - 21:49

Zdenku 22, jenom zkopírují co jsem zde již dříve napsal.
NOZ klade zásadní důraz na smluvní svobodu a dispozitivnost ustanovení soukromého práva. Pravidlo pro rozlišení kogentních a dispozitivních ustanovení je obsaženo v § 1 odst. 2 NOZ, z něhož vyplývá, že smluvní strany si mohou sjednat odlišnou právní úpravu nebo aplikaci některých ustanovení NOZ zcela vyloučit, pokud nedojde k porušení výslovného zákonného zákazu, dobrých mravů, veřejného pořádku nebo práv týkajících se postavení osob. Dle důvodové zprávy k NOZ je výslovný zákonný zákaz formulován buď (i)zakazuje se nebo (ii)výslovným stanovením důsledku odklonu od kogentního ustanovení poukazem na neplatnost ujednání nebo (iii) stanovením, že k závadnému jednání se nepřihlíží.
Výslovný zákaz v § 1180 uveden není, druhá podmínka odlišné právní úpravy je neporušení dobrých mravů a na to jsem se Vás ptal. Opět jste vyhnul odpovědi a místo ní citujete z důvodové zprávy NV.
Tak já proti té Vaší důvodové zprávě podzákonné normy postavím důvodovou zprávu k celému NOZ. Co VY na to?

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.