Vložil °° (bez ověření), 2. Únor 2017 - 14:20

Pane JaVa, citoval jste z lakeho příspěvku mimo jiné: „Podle NOZ ovšem pro veškeré spoluvlastnictví (včetně bytového spoluvlastnictví) platí zcela odlišný právní režim: 89/2012 Sb. § 1127 Z právního jednání týkajícího se společné věci jsou všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně.. To znamená, že dluží-li vlastníci jednotek, může věřitel vymáhat CELOU dlužnou částku na kterémkoliv z nich, podle svého výběru. Jde-li o právní úkon ohledně společné věci, postačuje podpis jediného spoluvlastníka po projednání věci. Zavázáni z tohoto jednání jsou i všichni ostatní spoluvlastníci.“

Pane JaVa, nesmíte věřit všemu, co tu kdy lake napsal. Výše uvedené byl jedním z lakeho velkých omylů.

Ručení vlastníků zůstalo po účinnosti NOZ stejné jako dříve podle ZoVB. § 1127 a následující jsou obecná ustanovení týkající se správy nemovitostí (podílové spoluvlastnictví), ale nevztahují se na SVJ pro něž platí speciální ustanovení. Pro ručení je to speciální ustanovení § 1194, pro rozhodování o správě společné věci je to speciální ustanovení § 1206. On pan lake totiž mylně zastával také názor, že i pro hlasování na shromáždění se použijí obecná ustanovení podílového spoluvlastnictví uvedená v § 1128 a následující. Samozřejmě tomu tak není, protože hlasování na shromáždění vlastníků upravuje podle NOZ ustanovení § 1206, jde též o ustanovení speciální pro „bytové spoluvlastnictví“ (SVJ) a nelze na něj použít obecná ustanovení týkající se hlasování spoluvlastníků nemovitostí (§ 1128 a následující). Tento názor podtvrdil už i judikát j.č. 25Cm42/2014. Cituji z judikátu:

„Soud žalobce poučil dle § 118a odst. 2 o.s.ř. o jiném právním názoru soudu, dle něhož ust. § 1206 a násl. o.z. jsou ustanoveními speciálními pro SVJ a nelze na ně vztahovat ustanovení obecná týkajících se hlasování spoluvlastníků nemovitostí. Soud tak má napadené shromáždění vlastníků žalovaného za usnášeníschopné a usnesení bodu 2)pozvánky hlasováním za přijaté dle § 1206 odst. 2 o.z., Neboť na toto hlasování shromáždění SVJ speciálně upravené nelze použít obecná ustanovení vyžadující většinu všech spoluvlastníků dle § 1128 odst. 1 o.z..“

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.