Vložil ivanq, 9. Červenec 2016 - 10:39

Nejdříve si musíme ujasnit, co se rozumí pod pojmem developer. Podle

http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/…ik/index.php?…

je developer (právnická) osoba, která zajišťuje projekt stavby, její realizaci, financování a prodej jednotlivých bytů, kanceláří nebo skladových prostor; developerské firmy např. koupí vhodné pozemky, připraví projekt, seženou potřebná povolení, vystaví budovy a ty pak po částech prodávají.

Dotaz se tedy týká situace, kdy developerská firma v rámci výstavby budovy, t.j. před tím, než začala budovu po částech (jako jednotky) rozprodávat, uzavřela s (jedním nebo i více) dodavateli televizního a internetového signálu smlouvu, která obsahuje m.j. též ustanovení o tom, že příslušné rozvody jsou vlastnictvím zmíněného či zmíněných dodavatelů.

Dá se očekávat, že když dodavatel signálu investoval (nemalé) finanční prostředky do příslušných rozvodů, že bude mít zájem na tom, aby příslušná smluvní ujednání byla závazná i pro nově vzniklé SVJ. Nelze odpovědět jednoznačně, ale asi bude závazná.

Nyní trochu odbočím. Pro vaše SVJ je podstatné, zda se vlastník rozvodů ve smlouvě zavázal, že bude příslušné rozvody jako vlastník spravovat bezplatně (= zadarmo), nebo naopak, že vám bude rozvody pronajímat za poplatek. V případě SVJ, kde jsem členem statutárního orgánu, to máme zařízeno tak, že jsme před několika lety dodavatelům signálu povolili vést jejich rozvody našimi sklepy za to, že oni je budou nejen instalovat, ale též dál provozovat na své náklady. Výsledek projednávání závisel tehdy nejen na tom, jak šikovný byl statutární orgán našeho SVJ, ale zejména na tom, jak intenzívně dodavatelé signálu v našem rajonu soutěžili o zákazníky.

Pokud nebudete chtít akceptovat zmíněnou smlouvu, hledejte odpověď na Vaši otázku

  1. ve smlouvě mezi developerem a dodavatelem signálu (a v zákonech, o které se smlouva opírá),
  2. v prohlášení vlastníka (developera) při rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, (nebo k ujednáním ve smlouvě o výstavbě) a
  3. eventuálně též ve stanovách.

Poznámka: Toto prosím neberte jako neomylnou radu, ale jako příspěvek do diskuse.

Ivanq

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.