Vložil ZK (bez ověření), 10. Leden 2016 - 19:44

Vážený(á), žádný 100% souhlas všech majitelů k získání informace o osobě k němuž úřad vede údaj o místě trvalého pobytu v objektu, NEPOTŘEBUJETE, viz. níže! Vaše informace je nepravdivá.

Co je pod pojmem vlastník (přesný výpis ze zákona) Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Díl 4 Spoluvlastnictví Oddíl 1 Obecná ustanovení § 1115 (1) Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. § 1116 Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba.

Všichni vlastníci bytových jednotek jsou tedy spoluvlastníky objektu, pokud jde o jeho společné části (chodby, sklepy, střecha, fasáda apod.) Z § 1116 občanského zákoníku vyplývá, že z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně všichni spoluvlastníci. Z toho vyplývá, že spoluvlastníci mají ohledně společné věci totéž postavení jako samostatný výlučný vlastník. Každý ze spoluvlastníků společných prostor budovy (tj. každý vlastník jednotky) má tedy právo požadovat údaje o osobě, která je objektu hlášena k trvalému pobytu

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.