Vložil Korky0202, 28. Září 2015 - 18:52
  1. Samozřejmě, že se na tento případ správně vztahuje § 1186 NOZ, protože k právním skutečnostem (prodeji bytové jednotky) došlo již za platnosti NOZ. Nemá to nic společného s ustanoveními, který platí pro právní skutečnosti ve vztahu k ZoVB a právním poměrům uvnitř SVJ, které vzniklo před účinností NOZ. Sám citujete, že vzniklo vlastnické právo, nicméně ustanovení § 1186 a jeho aplikace by měla být součástí kupní smlouvy či její přílohou.
  2. Toto ustanovení jasně ukládá to, že na kupujícího přechází dluhy, které mu je povinen převodce (stávající vlastník) sdělit. Pokud tak neučiní, není to problém SVJ, ale problém mezi kupujícím a prodávajícím.
  3. Uvědomme si, že osoba vlastníka a člena SVJ jsou osoby totožné, tudíž se nejedná o postavení a vztah věřitel – dlužník, ale o postavení a vztahy vzniklé tím, že se stanu členem daného spolku, v tomto případě Společenství vlastníků.
  4. § 1186 nemá nic společného se zástavním právem.
  5. §§ 1106–7 se samozřejmě též uplatní, protože se tím odkazuje právě na § 1186, kdy v kupní smlouvě či jako její příloha má převodce povinnost nabyvatele informovat o závazcích, ke kterým se zavázal jako člen SVJ z titulu vlastnictví bytové jednotky.
  6. Nejedná se o žádné opominutí, nabyvatel jednotky jestliže zjistí, že v rámci koupě bytové jednotky na něj přešly dluhy, které nebyly sjednány ve smlouvě, může obrátit na soud v občanském soudním řízení, protože nejspíše uspěje s tím, že je kupní smlouva od začátku neplatná.
  7. Pokud tedy v kupní smlouvě či v její příloze nebylo uvedeno převodcem, že na nabyvatele přecházejí jeho závazky, které uzavřel jako člen SVJ z titulu vlastnictví bytové jednotky, nezakládá to právo nabyvatele na neplnění závazků, které na něj vznikem členství v SVJ přešly směrem k SVJ. Měl by se na soud obrátit spíše s tím, že byl poškozen na svých právech, když jej převodce s těmito závazky, které na něj přejdou, neseznámil tak, jak mu ukládá zákon.
  8. Pokud se stanete členem nějaké právnické osoby, přechází na Vás i nějaké závazky a to neplatí jen pro členství v SVJ.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.