Vložil Hubert (bez ověření), 27. Září 2015 - 0:17

Spíš bych to viděl na čl. 4 odst 4

Článek 4
(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) upraveny pouze zákonem.
(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.
(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

Tož mi si tu jen tak plkáme, ale nejsme účastníky sporu.

Žalobu může podat každý a i předepsané zálohy jsou žalovatelné. Je tedy na druhé straně jak se bude bránit a soudu jak uvedené zváží a hodně používané slovo … každý se přece může odvolat.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.