Vložil Romann (bez ověření), 25. Září 2015 - 9:49

V komentáři argumentuje lake také důvodovou zprávou k § 1186, cituji:
„I kdybychom – v rozporu se zákonem – připustili možnost použít § 1186 NOZ pro nabytí jednotky podle ZoVB, opět narazíme na chybu: soudce toto ustanovení zcela nesprávně vyložil v rozporu s jeho zněním, v rozporu s jeho obsahem, a v rozporu s důvodovou zprávou k NOZ, když z něj bez jakéhokoliv zdůvodnění odvodil neexistující zákonný přechod dluhů na nabyvatele… I ze samotné důvodové zprávy k ustanovení § 1186 NOZ se podává, že cílem zákonodárce bylo pouze „… stanovit převodci povinnost doložit nabyvateli, jaké dluhy související se správou domu na nabyvatele účinností smlouvy přejdou. (…) Proto se vyžaduje, aby o těchto dluzích měl nabyvatel jednotky vědomost.“

Lakem uvedený text jakoby dokazoval, že i důvodová zpráva k § 1186 NOZ plně potvrzuje jeho výklad. Ve skutečnosti to není pravda a je to nefér. Lake totiž vybral z textu důvodové zprávy k § 1186 jen co se mu hodilo, to co je v rozporu s jeho výkládem zamlčel. Cituji co z DZ zamlčel:
„Do ustanovení se promítají obecné důsledky úpravy převodu vlastnického práva. Podle ní jsou dluhy, které mají přejít na nabyvatele jednotky, závadou, která není zapsána ve veřejném seznamu a která na nabyvatele přejde, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit nebo bylo-li to ujednáno. Proto se vyžaduje, aby o těchto dluzích měl nabyvatel jednotky vědomost. Bez potvrzení nepůjde o řádnou nabídku, což má význam např. i v souvislosti s ujednaným nebo zákonným předkupním právem.“

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.