Vložil lake, 6. Září 2015 - 18:31

Nepravdivé tvrzení (str. 30 brožury):

„Nový občanský zákoník s účinností od 1. ledna 2014 převzal úpravu bytového spoluvlastnictví, která byla do té doby vyčleněná v zákoně o vlastnictví by­tů.“

Nebudu si brát servítky. To napsal blb, který to pochopit neumí, nebo troll, který to pochopit nechce.

Nic není dál od pravdy než tvrzení o jakémsi „převzetí“. Inkorporace právní úpravy by vypadala zcela jinak. Musela by být v NOZ výslovně uvedena, a pak by ovšem právní úprava ZoVB po jejím převzetí do NOZ plně dopadala i na právní úpravu bytového spoluvlastnictví podle NOZ. Tak tomu samozřejmě není – a pozná to každý, kdo si porovnal znění ZoVB a NOZ.

  1. Bytové vlastnictví podle ZoVB a bytové spoluvlastnictví podle NOZ jsou dva zcela odlišné právní pojmy, použité ve dvou různých právních předpisech.
  2. NOZ žádnou úpravu nepřevzal. Naopak: NOZ „zakonzervoval“ dosavadní právní úpravu bez jakékoliv změny. Ve svém § 3028 k tomu stanovil, že podle dosavadní právní úpravy se mají řídit jak vlastnické vztahy, tak i smluvní právní vztahy, vzniklé před účinností NOZ. Nově vznikající vztahy pod 1.1.2014 se však řídí novou právní úpravou.
  3. Obdobně je zachování stávající právní úpravy výslovně stanoveno v NOZ pro vlastnické právo k jednotkám(1994), a to v ustanovení § 3063 NOZ.
  4. Tvrzení, že NOZ údajně „převzal“ dosavadní právní úpravu nemá oporu ve znění NOZ. NOZ přece obsahuje zcela odlišné, nově definované jednotky(2012) a upravuje zcela odlišné právnické osoby SVJ(2012), které mají jinou právní subjektivitu (právní osobnost), rozdílnou od SVJ(2000).

Opět vymývání mozků, opět prasečí právo v plné kráse. Jak dlouho ještě?

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.