Vložil AsiTak, 2. Březen 2015 - 13:11

Navržený postup zajištění úvěru akceptuji a považuji za správný, ale mám praktické problémy s realizací a to kdy a komu a v jaké výši vzniká ten závazek. Dnes na schůzi odsouhlasíme investiční akci známe jen cenu odahadovou a přibližný termín realizace a odsouhlasíme i získání úvěru v této odhadované výši. Někdo akci schválí, někdo neschválí jiný na schůzi nebyl. Schvalováním ještě žádný náklad nevznikl. Když příští týden sepíšeme nějaký (nevím jak právně správně pojmenovat) „uznání závazku na úhradách podílu splátek úvěru“ pro každého vlastníka (výši ještě neznáme, neboť jednání s bankou teprve bude následovat), tak bude ochoten podepsat tak 10% vlastníků. Tak výbor má dvě možnosti, akci stornuje, nebo podpis „uznání závazku“ ještě odsune na pozdělší dobu. Ale v této době už může změnit vlastnické právo k bytu a kladu si otázku jaký je právní vztah těchto osob k závazku na participaci splátek úvěru. Bance stačí schválený zápis o úvěru a SVJ úvěr poskytne. Začíná organizování výběrového řízení a uplyne rok než začně s realizací a bude známa smluvní cena zakázky. Ale v této době opět může změnit vlastnické právo k bytu a kladu si otázku jaký je právní vztah těchto osob k závazku na participaci splátek úvěru. Ta situace bude ještě složitější pokud tato změna nastane během realizace zakázky. Po ukončení akce a započítání všech méně/více práce a reklamace bude teprve známa konečná cena díla a lze stanovit podíl vlastníka na akci. Nyní je výbor v situaci že nárok na příspěvek může dokladovat náklady akce a lze přesně vyčíslit. Stávající seznam vlastníků ovšem již neshoduje se seznamem schvalujících. Co máme dělat s rozdílem. Složitost překonání těchto praktických problémů pak vede výbory k praxi, že žádný „uznání závazku“ neaplikuji.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.