Vložil Anonymous (bez ověření), 11. Duben 2008 - 20:20

Vážený pane Vávro, váš názor sdílí pravděpodobně 99,99% vlastníků. I já jsem se do nedávna s touto záležitostí nijak nezabýval. Přivedly mě k této úvaze až zde prezentované dotazy, týkající se sporů o náhradu škod v případě potřeby zásahu do „zazděných svislých rozvodů“.

Dovolil bych si nesouhlasit s vaším názorem a uvedu svůj pohled na „hranice“ byt. jednotky opřený o fakta :

 • podlahovou plochu BJ vymezuje §2, odst.j), nic se v něm

  neuvádí o ploše kterou zabírá půdorys „šachtice jádra“

  proto dle mého názoru, „šachtice“ nemůže patřit k BJ.

  Pochybuji, že ji některé SVJ má v Prohlášení započítánu

  do výměry podlah. plochy BJ.

 • nepatří-li „šachtice“ k jednotce, pak ji musí od "spol.

  částí domu" oddělovat od BJ "nějaká konstrukce=stěna

  byt. jádra"

 • obecně platí, že BJ tvoří uzavřený prostor stěnami,

  stropem a podlahou a z nich do BJ patří jen „malby“ a

  podlahové krytiny (ev. „skladba podlahy“ nad betonovým

  povrchem). Totéž by mělo tedy platit i o "vnitřním

  povrchu" stěny byt. jádra, nikoliv vlastní konstrukce

  této stěny (u panel. domů tedy převážně původně umakart.

  stěny)

 • u domů zděných, pak vedou „společné rozvody“ převážně

  ve nosných zdech= „společných částí domů“, takže o tom

  kdo hradí zásahy do těchto „spol. částí domů“ asi

  nebude mezi vlastníkem BJ a SVJ spor.

 • zachování přístupu k měřičům, je předpokládám ze ZoVB

  dostatečně jasné §213, odst.4)

Můj závěr je tedy odlišný od vašeho názoru a proto jsem přesvědčen, že pokud chce vlastník BJ v panelovém domě měnit „konstrukci“ zakrývající „spol. rozvody“, měl by žádat o souhlas „SVJ“. Můj názor nemá nic společného s uváděnými „diktátorskými snahami“ ze strany některých „správců SBD“, zasahovat do práv vlastníka BJ ze zcela jiných důvodů, než těch které jsem uvedl.

Pokud bude mít někdo jiný názor k uvedenému výkladu, opřený o jiné argumentu „tech. nebo právního rázu“ uvítám je. Jsem přesvědčen, že jde dosud o zcela opomíjený ale podstatný problém, který není v ZoVB zcela jednoznačně definován.

k.kolar@centrum­.cz

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.