Vložil JaVa, 15. Leden 2018 - 18:02

Při rekonstrukci bytového jádra(výměna umakartu za Itong) se běžně vyžaduje posouzení statika!Renomovaná odborná firma, se bez tohoto vyjádření autorizovaného technika, do rekonstrukce bytového jádra vůbec nepustí.

Ve stanovách máte uvedenu povinnost oznámit právnické osobě SVJ veškeré plánované úpravy…

Zákon Vám nařizuje toto:

§ 1182/89/2012Sb.,

Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu.

§ 1175

(1) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

(2) Vlastník jednotky udržuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání. konec citace zákona.

V praxi to znamená,že pokud jste prokazatelně nezasahovali do společných částí domu,nemá právnická osoba SVJ/resp. její statutární orgán po Vás ,co požadovat a stanovy jsou v tomto bodě pro Vás právně nezávazné a tudíž i neplatné!

Je tu však ještě další důležitý aspekt, rekonstrukce vaší bytové jednotky.Přestože veškeré rozvody plynu za plynoměrem jsou ve Vašem vlastnictví a Vy jste nechali odbornou firmou do nich provést zásah(např.výměna za Cu),musí Vám tato firma vystavit revizní zprávu včetně dokumentace.To samé platí i při rekonstrukci(výměně Al za Cu) rozvodů elektroinstalace ve vašem bytě.Vodu a odpady by Vám měla také měnit odborná firma.Samozřejmě, pokud sám nemáte kvalifikaci tyto práce provádět.Těmito revizními zprávami,se jako vlastník bytové jednotky budete hájit, v případě nenadále události.Žádnou povinnost, poskytovat kopie těchto důležitých dokumentů právnické osobě SVJ nemáte.

Požádejte váš statutární orgán,aby Vám písemně doložil , na základě jakého § znění zákona, jste povinen mu tyto revize dokládat.

http://www.portalsvj.cz/…loveho-jadra

Přeji hezký zbytek večera.

JaVa

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.