Vložil lake, 14. Únor 2015 - 19:31

Není bohužel příliš rozumět o co jde, zřejmě pouze o předběžné opatření před rozhodnutím ve věci samé.

Jestliže SVJ zůstalo nečinné i po Vaší výzvě a Vy jste byla nucena bezodkladně odvracet hrozící škodu na Vašem či společném majetku, náleží Vám náklad účelně vynaložený na opravu společné věci. Viz rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 5330/2008, http://profipravo.cz/index.php…. Že šlo o náklad nutný a neodkladný – to jste povinna tvrdit a prokazovat Vy.

Bylo třeba vymáhat úhradu na SVJ. Při neproplacení nelze prostě přestat hradit povinné platby. Je nutno uplatnit nárok prokazatelně, poskytnout přiměřenou lhůtu k úhradě a teprve pak lze provést vzájemné započtení existujících pohledávek stejného druhu.

Soudu jste tedy měla v první řadě předat doklady o tom, že oprava byla nutná a neodkladná (např. posudek soudního znalce), a doklad že SVJ ve věci nekonalo i přes Vaši prokazatelnou výzvu. Dále jste měla soudu předat kopii Vašeho dopisu, adresovaného SVJ, ve kterém jste prohlásila vůči druhé straně, že Vaši pohledávku započítáváte proti pohledávce druhé strany podle § 1982 NOZ. Těmito důkazy byste prokázala, že nejste vůči SVJ dlužníkem. Pouhá kopie faktury o opravě střechy však důkazem o započtení není.

Omítka, venkovní osvětlení, schody, zateplení sklepa – tyto činnosti nemusí být považovány za náklady nutné k odvracení hrozící škody. Záleží na konkrétní situaci a důvodech provedených oprav/úprav.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.