Vložil lake, 16. Únor 2015 - 0:08

Pane flexi, právnická osoba vzniklá podle zákona č.72/1994 Sb. se nemůže ze své vůle stát právnickou osobou podle zákona, který v době vzniku této osoby neexistoval.

Proč se někteří popletové domnívají, že jejich SVJ(2000) se přes noc proměnilo na jinou právnickou osobu podle jiného právního předpisu – to vskutku nevím. Na to se musíte ptát jich samotných.

Ve skutečnosti je SVJ(2012) ve věci ochrany jednotlivce ještě horší forma vlastnictví. Namátkou uvádím:

  • Vlastník jednotky(2012) nemůže (na rozdíl od vlastníka jednotky(1994)) rozhodovat o změně účelu svého bytu, protože tuto pravomoc mu NOZ odejmul a přesunul na shromáždění vlastníků.
  • V ZOVB se skládají na správu pouze zálohy, takže právnická osoba je povinna sdělit důvod plateb a vše následně s plátcem řádně vypořádat. V SVJ(2012) se skládají nevratné příspěvky, se kterými si SVJ hospodaří podle své libosti. NOZ nestanoví ani důvod příspěvků, ani podmínky, za kterých je možno příspěvky předepsat. Budete rukojmím, vydaným libovůli hlasující většiny.
  • Podle ZoVB bylo vyloučeno vymáhat na vlastníkovi dlouhodobé zálohy na budoucí technické zhodnocení domu. Podle NOZ to možné je, protože u SVJ(2012) patří zlepšení společných částí do správy domu. Takže budete 10 let platit například na budoucí zateplení, a jednotku možná prodáte dříve, než ke zhodnocení domu dojde. Vaše příspěvky na tento nejistý účel Vám nikdo už nevrátí, a to ani pokud plánované zhodnocení se později neuskuteční. Ani kupec bytu Vám nezvýší kupní cenu, neboť nejde o Vaše pohledávky, které byste na něj mohl v kupní smlouvě převést.
  • NOZ obsahuje v části od § 1127 podrobnou úpravu způsobu hlasování o společné věci, a definuje přehledně postup, jakým se jednotlivý spoluvlastník může domáhat svých práv i soudně. Přesto nově přijímané stanovy „prý podle NOZ“ o tomto většinou mlčí, dokonce se v nich v rozporu se zákonem tvrdí, že na rozhodování shromáždění se použije hlasovací kvorum „nadpoloviční většina přítomných“. Takové tvrzení je v rozporu se ZoVB i s NOZ. Divím se, že členové stáda kývli na takové omezení svých zákonných práv.

SVJ(2012) je krok směrem ke kolektivizaci. Někteří to považují za krok dobrým směrem a nadšeně se hrnou do nové právní úpravy. Dokonce se horlivě předem vzdávají i těch práv, které jim NOZ jako spoluvlastníkům domu podrobně zajišťuje (§ 1128 až § 1133, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89…).

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.