Vložil Návštěvník (bez ověření), 12. Únor 2015 - 12:02

Lake:
„Jednoznačně to uvádí například pokyn Generálního finančního ředitelství GFR D-22 na straně 2 (k § 4 ZoDP).“

Pokyn GFŘ D-22
„Pokud by chtěli vlastníci jednotek v domě, v němž jednotky vznikly před 1. 1. 2014, dosáhnout toho, aby byli vlastníky jednotek v právním pojetí podle občanského zákoníku, museli by nejdříve zrušit dosavadní prohlášení a přijmout prohlášení nové, a to za souhlasu všech vlastníků jednotek“

Pokyn se zabývá odlišnou definicí jednotek podle ZoVB a NOZ. To je zřejmá věc a neslyšel jsem o nikom, kdo by ji zpochybňoval. SVJ pokyn vůbec neřeší, o SVJ není v pokynu jediná zmínka. Lakeho tvrzení, že SVJ vzniklé dle ZoVB nebude bez nového prohlášení považováno za SVJ podle NOZ (vč. bytového spoluvlastnictví), v pokyně uvedeno není.

Zajímavé také je, že „Výkladové stanovisko č. 7 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti“ uvádí, že „k transformaci na (nové) jednotky vymezené NOZ by došlo teprve tehdy,pokud by vlastníci jednotek změnili prohlášení dle § 1169 NOZ“ a je tak v rozporu s pokynem. Které z těchto stanovisek je správné, to je otázka.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.