Vložil popletený účetní (bez ověření), 23. Září 2014 - 19:35

Myslím si, že pro účetní jednotku stejně jako pro všechny lidi je důležité to, co je v zákoně. Standard není zákon. Nebo ano? Vyhláška je jen vyhláška, není zákonem. Souhlasíte?....... Takže pokud se v zákoně píše (viz níže), že má podávat věrný a poctivý obraz, ptám se: podává SVJ věrný a poctivý obraz, pokud v účetnictví nezobrazí to, že někdo něco dluží??? Podle mého názoru ne… citace ze zákona: Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

§7 (2) Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá. Pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy bude neslučitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.