Vložil Otázka (bez ověření), 21. Srpen 2014 - 10:17

Nepominul jsem Vaší výzvu na položení konkrétního dotazu, leč mi nic jiného nenapadlo než „co vlastně řešíme“. Takovou otázku je třeba ovšem vysvětlit.
Váš druhý příklad ohledně marných výdajů kolem projektů (provozní, neinvestiční výdaj) a konečný dotaz kdo to uhradí, bych odpověděl „SVJ ze zdroje k tomu účelu určeného“. Ptám-li se, jaká je míra participace konkrétního vlastníka na těchto výdajích odpovím, stanoveno jeho majetkovým podílem. To ovšem platí, existuje-li pouze jeden vlastník za bytovou jednotku. Pokud dojde ke změně vlastnických práv budou dva vlastníci (použiji pojmenování prodávající/ku­pující), pak míra účasti vlastníků na výdajích je dána poměrem účasti na tvorbě zdroje ze kterého závazek byl zaplacen. U zdrojů nemajetkových/pro­vozních předpokládáme roční periodicitu tvorby a vyúčtování.
Na posouzení míry účasti prodávajícího/ku­pujícího na výdaji jsou směrodatné časové údaje datum změny vlastnictví (d-prodeje) a datum vyrovnání závazku (d-zaplacení).
Řešení výpočtů podílů: 

  1. d-zaplacení <= d-prodeje – účast na nákladech nese pouze prodávající a je dán vlastnickým poměrem jeho bytové jednotky 
  2. d-zaplacení > d-prodeje – účast na nákladech nese
  1. jak prodávající a je dán vlastnickým poměrem jeho bytové jednotky * poměrem účasti na tvorbě zdroje což je zlomek lhůt času: [d-prodeje – (1.1.rok prodeje)] děleno [d-zaplacení – (1.1.rok prodeje)] 
  2. tak kupující a je dán vlastnickým poměrem koupené bytové jednotky * poměrem účasti na tvorbě zdroje což je zlomek lhůt času: [d-zaplacení – d-prodeje] děleno [d-zaplacení – (1.1.rok prodeje)] 

V nemajetkových případech bych navrhoval stanovení rozhodného data – „datum vyrovnání závazku“ místo data „schválení výdaje“. Výhoda této metody je v tom, že dává i metodu výpočtu jak podíl účasti vlastníků na výdajích vypočítat bez potřeby použití „kvalifikovaného“ odhadu.
Pro ostatní nechápající k čemu je to celý potřebný. Pro případy stanovení velikosti náhrad, vzniku finančního újmu, škody zejména pro soudní případy sporů mezi prodávajícím a kupujícím nebo SVJ a vlastníkem.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.