Vložil AsiTak, 18. Srpen 2014 - 13:11
  1. nepřesnost formulace, jak na to upozorňujete je mi to jasný, slovo „vůči“ do věty z citace nepatří. 
  2. problém závazek/dluh

Nevím jak právo tyto pojmy definuje, ale z pohledu ekonomického já znám takto:
závazek/pohle­dávka – je stav dvou subjektů, kdy jeden subjekt má poskytnout plnění jinému subjektu „věřiteli“/má očekávat plnění od jiného subjektu „od dlužníka“.
předpis závazku – je popis poskytnutého plnění z hlediska věcného a časového. Akt plnění je buď dění časového okamžiku nebo je procesem (trvá v čase). Tyto časové okamžiky známe jako „splatnost“ závazku.
vyrovnání závazku – záznamy aktu poskytnutí plnění věcně a v čase
dluh závazku – je stav nevyrovnání, (chybějící) neposkytnuté plnění věřiteli
dluh závazku po splatnosti – je stav nevyrovnání jehož čas povinnosti plnění již pominul.
3. problém záměny slov závazek/dluh v zákoně a § 1186/2
Kdyby SVJ vydalo nabyvateli potvrzení o ručitelských závazcích spojených se správou domu i kdyby dluhem nebyly, pak je to informace nadbytečná, neboť z toho nabyvateli nevyplývá jaký finanční závazek změnou vlastníka mu vzniká. Sám o tom píšete na konci druhého odstavce Vašeho příspěvku. Ani dluh ručitelského závazku není přesná formulace podle mne patří sem ručitelské závazky za nesplacené dluhy závazku SVJ po splatnosti. Pro nabyvatele nevzniká povinnost z ručení za poměrnou část celé nesplacené části poskytnutého úvěru vyrovnat ale pouze za splátky, které jsou po splatnosti. SVJ může platební neschopnost odstranit navýšením příspěvku do FO. SVJ rovněž nemá info o tom, jaké ručitelské závazky věřitel (banka) ručiteli předepsal a vymáhá. SVJ asi pouze pozná z výpisu úvěrového účtu, že splátky úvěru jsou vyrovnány přímými platbami od vlastníků.
4. druhá věta paragrafu
Vidím to jako „ručení“ prodávajícím za „ručitele“ kupujícího! To si myslím že má právní důvod (ale já to neznám, to jsou asi právní důvody), jde o to, že pokud prodávající nekoná dle věty první ev. předaný seznam není úplný (zamlčuje splatné dluhy ručitelské) může?? kupující takový závazek neuvedený v seznamu a ve smlouvě neplatit!? Trestán bude prodávající za tento čin, že bude muset zaplatit sám, místo kupujícího.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.