Vložil lake, 18. Srpen 2014 - 8:40

Pane AsiTak,
o ručitelském závazku píšete mírně řečeno nepřesně. Není pravda, že „… dluh vůči SVJ není jinak zajišťovacím instrumentem zabezpečen než instrumentem ručení dle NOZ § 1194)“.

Je třeba vzít v úvahu, že ručitelský závazek podle § 1194 vůbec nezabezpečuje dluh vlastníka vůči SVJ. Ručitelský závazek má vlastník jednotky vůči jiné osobě – přímo vůči všem věřitelům SVJ: vůči bance, teplárně, zhotoviteli výtahu, atd. Ručitelský závazek podle § 1194 není v žádném přípdě ovšem dluhem. Dluhem se stane teprve ta částka, kterou věřitel bude vymáhat na ručiteli (vlastníkovi jendotky) z titulu ručení.

Ustanovení § 1186 by mělo svou logiku, kdyby v něm namísto pojmu „dluh“ byl uveden pojem „závazek“. Pak by šlo skutečně o součet všech aktuálně existujících nesplacených dluhů SVJ vůči všem dodavatelům. Právě tato částka představuje ručení vlastníků jednotek za dluhy společenství.

To je zajímavý námět od Vás a vysvětloval by záhadu § 1186 NOZ. Podle tohoto výkladu je chyba jak v samotném NOZ, tak v důvodové zprávě:

  • Ustanovení § 1186 se chybně zmiňuje o „dluzích“ namísto o „závazcích“ – a z toho povstává celý ten zmatek.
  • Důvodová zpráva k NOZ také zmiňuje dluhy namísto ručitelského závazku a odkazuje k ustanovení, které na tuto věc nedopadá.

Pokud připustíme, že zákonodárce zaměnil dva pojmy, dostáváme celkem přijatelný výklad této části NOZ. Smyslem § 1186 by v tomto případě bylo, aby SVJ vydalo nabyvateli potvrzení o ručitelských závazcích spojených se správou domu, které přejdou z převodce na nabyvatele.

Přechod ručitelského závazku je uzákoněn v § 1194, takže právní důvod pro přechod závazků zde existuje. Proto tento výklad je elegantní, logický, srozumitelný a hlavně plně ústavně konformní, protože neukládá nabyvateli žádnou povinnost, která by nebyla v zákoně již výslovně uvedena.

Jediné, co je třeba dořešit, je poslední věta § 1186 odst. 2: „Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.“ Tato věta ovšem nebyla v návrhu NOZ obsažena. Dostala se do zákona na základě poslaneckého kutilství teprve na závěr projednávání NOZ v pralamentu. Psalo se o tom zde: http://www.portalsvj.cz/…lozeni-dluhu#…. Zkrátka – jedna chyba zplodila druhou.

lake

P.S. Ani tento výklad tedy nepodporuje všobecně rozšířený omyl, že údajně dluhy převodce automaticky přecházejí na nabyvatele.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.