Vložil lake, 15. Srpen 2014 - 21:41

Pan JUDr. Bezouška mi vyčítavě píše: „Pokud se domníváte, že racionální zákonodárce spíše řeší případy, které se stávají jednou za deset let (zástava na jednotce ve prospěch SVJ k zajištění dluhu související se správou domu a pozemku), než případy, k nimž dochází velmi často (koupě jednotky), máte podivné vidění světa.“

Zajímavé na tom tvrzení je snad jedině to, že nic takového jsem nikdy nenapsal. To si pan JUDr. Petr Bezouška, PhD. jen vymýšlí nepravdu. Stejně jako v jiném případě: http://www.portalsvj.cz/…bezouska-phd#….

Je úplně zcestné hodnotit, zda zákonodárce řeší v zákoně časté či méně časté případy, protože takové dělení je dětinsky naivní, ani nemůže vést k žádnému právně použitelnému závěru. Však jsem to panu Bezouškovi už vysvětlil jinde: http://www.portalsvj.cz/…bezouska-phd#…. Ale nepomohlo to …

Zatím jsem argumentačně nereagoval na opakovaná tvrzení pana Bezoušky, že údajně § 1186 je použitelný jen ve výjimečných případech „jednou za deset let“. Teď o tom tedy něco napíšu.
-----------------------------------------------------------------------

Samozřejmě (jak tušíte) tvrzení pana Bezoušky je nejen právně bezvýznamné, ale navíc není pravdivé. Na vině je jeho neznalost důvodové zprávy k NOZ – a to jsem ho už dvakrát vyzval, aby si ji konečně přečetl. Nic naplat, musím z ní zde tedy citovat. Všimněte si laskavě poslední tučně vyznačené části:

„Do ustanovení [§ 1186] se promítají obecné důsledky úpravy převodu vlastnického práva. Podle ní jsou dluhy, které mají přejít na nabyvatele jednotky, závadou, která není zapsána ve veřejném seznamu a která na nabyvatele přejde, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit nebo bylo-li to ujednáno. Proto se vyžaduje, aby o těchto dluzích měl nabyvatel jednotky vědomost. Bez potvrzení nepůjde o řádnou nabídku, což má význam např. i v souvislosti s ujednaným nebo zákonným předkupním právem.“

Předkupní právo – říká vám to něco? Samozřejmě: jde přece o prodej družstevního bytu do vlastnictví dosavadního nájemce – člena družstva. To je dnes celkkem častý případ. Nebo jde o prodej obecního bytu do vlastnictví současného nájemce. Zkrátka – celá privatizace bytového fondu sem patří.

Nu, pan Bezouška je ale toho mínění, že tímto způsobem se prodává byt jednou za deset let. Hm. Nekomentuji. Vy si to také myslíte?

Další případy, kdy se také může použít § 1186, jsou ty, kdy bytový dům či garážový dům staví družstvo, s.r.o. či jiná právnická osoba, založená za účelem výstavby. Má úvěr na výstavbu, na jednotkách váznou dílčí dluhy a každý dluh je zajištěn zapsaným zástavním právem. Stavebník jako převodce prodává byt za bytem a na každého nabyvatele přejde také dluh, zajištěný zástavou. A právě v takovém případě se také použije § 1186 NOZ.

Ale už raději skončím. Nebudu panu Bezouškovi brát jeho názor, že takový prodej bytu nastává jednou za deset let. Kontakt s realitou všedního dne by mu mohl způsobit ošklivý psychický šok.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.