Vložil lake, 14. Srpen 2014 - 0:23

Vážený pane Bezouško, děkuji, že jste si našel čas a přispěl do této diskuse. Pojďme se podívat na hned první Váš argument z prvního odstavce Vašeho příspěvku.

Napsal jste: „Jelikož od účinnosti nového občanského zákoníku uběhla velmi krátká doba, je v souladu s právní metodologií i to, že se zohlední, co s interpretovaným textem spojoval zákonodárce, což se dozvídáme např. z důvodové zprávy (tzv. historický subjektivní výkladový cíl).“

Jsem rád, že jste zmínil důvodovou zprávu k NOZ. Oba se tedy shodujeme, že důvodová zpráva je důležitým pramenem pro výklad zákona a že je třeba k ní přihlédnout. Přihlédněme tedy. Otestujme nakolik je Vaše argumentace důvodovou zprávou k NOZ validní. Začnu tím, že ocituji celou příslušnou část:

Důvodová zpráva ze dne 11. 4. 2011 str. 888
„Nově se však navrhuje, ve shodě s předchozími legislativními projekty zákona o vlastnictví bytů, stanovit převodci povinnost doložit nabyvateli, jaké dluhy související se správou domu na nabyvatele účinností smlouvy přejdou. Do ustanovení se promítají obecné důsledky úpravy převodu vlastnického práva. Podle ní jsou dluhy, které mají přejít na nabyvatele jednotky, závadou, která není zapsána ve veřejném seznamu a která na nabyvatele přejde, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit nebo bylo-li to ujednáno. Proto se vyžaduje, aby o těchto dluzích měl nabyvatel jednotky vědomost. Bez potvrzení nepůjde o řádnou nabídku, což má význam např. i v souvislosti s ujednaným nebo zákonným předkupním právem.“

Z obsahu důvodové zprávy lze velmi zřetelně usuzovat na úmysl zákonodárce. A tento úmysl je jiný, než se snažíte zákonodárci podsouvat Vy ve Vašich textech.

  • Důvodová zpráva říká v první větě, že ustanovení § 1186 pouze stanoví povinnost doložit nabyvateli, jaké dluhy související se správou domu na nabyvatele účinností smlouvy přejdou. Chybí zde tedy vyjádření úmyslu zákonodárce upravit v § 1186 přechod dluhů. Jeho jedinou starostí bylo stanovit povinnost SVJ a převodci doložit nabyvateli potvrzení. Četl jste důvodovou zprávu, pane Bezouško? A tohoto jste si v ní nevšiml?
  • Důvodová zpráva říká ve druhé větě, že úprava převodu vlastnického práva je v NOZ na jiném místě a do § 1186 se pouze promítají její důsledky. Což tvrdím i já, že?
  • Třetí věta důvodové zprávy cituje doslovně tu část textu NOZ, která podle názoru zákonodárce je ustanovením o přechodu dluhů: jde o známý § 1107. Důvodová zpráva tím jednoznačně vylučuje, aby popletení vykladači zkoušeli nacpat přechod dluhů přímo do samotného § 1186. Není to tam, viďte pane Bezouško? Zato v ustanoveních § 1107 a § 1888 jsou zmíněny závady váznoucí na věci, což je (také) zapsané zástavní právo. To jsou tedy ty dluhy, které přecházejí ex lege, ale nikoliv podle § 1186. Netvrdil jsem to náhodou v souladu se zákonodárcem i já?
  • Čtvrtá věta důvodové zprávy shrnuje jaký je obsah § 1186 podle autentického úmyslu zákonodárce: „Proto se vyžaduje, aby o těchto dluzích měl nabyvatel jednotky vědomost.“ Ani slovo o uložení povinnosti k přechodu všech dluhů, že, pane Bezouško … Samotný zákonodárce zde tedy říká jasně, že jeho jediným cílem – pokud jde o ustanovení § 1186 – bylo zajistit dostupnost informací pro nabyvatele. Budoucí vlastník by jinak nemohl informace o případných dluzích získat od věřitele, protože do nabytí jednotky není se SVJ v žádném právním vztahu. Bez § 1186 by netušil ani jaká část dluhu zajištěného zástavním právem byla již splacena, ani jaký zůstatek dluhu tedy přejde na něj.

Slyšeli jste slovo zákonodárce. Účelem ustanovení § 1186 tedy je pouze uzákonit novou informační povinnost pro SVJ a pro převodce bytu. Pane Bezouško, kdepak tam tedy nacházíte nějaký Vámi tvrzený přechod veškerých dluhů? To jste pořád ještě nikomu z nás nevysvětlil.

Kakraholte! A to jsem zkusmo otestoval jen první z Vašich argumentů. Ani ta důvodová zpráva Vám nepomohla, spíš naopak. Poslyšte, to je pech, když samotný zákonodárce zde svědčí proti Vám. Vždyť to měl být Váš svědek … ;-)))

Mějte se pěkně.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.